หน้าหลัก

การล้างฟิล์มอัตโนมัติ

สารเคมีฟิล์ม X-Ray แบบอัตโนมัติเป็นน้ำยาเหลวแบบเข้มข้นสําหรับการล้างฟิล์มเอกซเรย์ทางการแพทย์ในเครื่องล้างฟิล์มแบบเลื่อนด้วยลูกกลิ้งอัตโนมัติ  สารเคมีนี้ประกอบด้วยน้ำยาสร้างภาพและสารเติมฟิล์มเอกซเรย์แบบอัตโนมัติ รวมทั้งฟิกเซอร์และสารเติมฟิล์มเอกซเรย์แบบอัตโนมัติ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย ขนาดผลิตภัณฑ์ ภาพผลิตภัณฑ์
D/R ฟิล์มเอกซเรย์แบบอัตโนมัติ น้ำยาสร้างภาพและสารเติมฟิล์มเอกซเรย์แบบอัตโนมัติเป็นสารเคมีแบบ 3 ส่วนที่ใช้ในการเตรียมสารละลายในถังเพื่อใช้งานของน้ำยาสร้างภาพ หรือสารละลายสารเติมเพื่อรักษาการทำปฏิกิริยาของสารละลายในถังในขณะที่ฟิล์มอยู่ระหว่างกระบวนการล้างผ่านเครื่องล้างฟิล์ม 2 x 20 ลิตร
F/R ฟิล์มเอ็กซเรย์แบบอัตโนมัติ ฟิกเซอร์และสารเติมฟิล์มเอ็กซเรย์แบบอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันกับน้ำยาสร้างภาพและสารเติมฟิล์มเอกซเรย์แบบอัตโนมัติ เมื่อเจือจางแล้ว สามารถใช้ฟิกเซอร์ฟิล์มเอกซเรย์แบบ 2 ส่วนนี้เป็นสารละลายในถังหรือเป็นสารเติมได้ 2 x 20 ลิตร