หน้าหลัก

การประมวลผลแบบแมนวล

สารเคมี X-Ray แบบแมนวลเป็นสารเคมีเหลวเข้มข้นทั้งหมดสําหรับการประมวลผลฟิล์มเอกซเรย์ทางการแพทย์ทุกชนิดแบบแมนวล สารเคมีประกอบด้วยน้ำยาสร้างภาพ (Developer) XD-25 และฟิกเซอร์ XF-25

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย ขนาดผลิตภัณฑ์ ภาพผลิตภัณฑ์
XD-25 น้ำยาสร้างภาพ XD-25 เป็นของเหลวเข้มข้นแบบส่วนเดียวที่ออกแบบมาเพื่อแปรรูปผลึกอิมัลชันบนฟิล์มเอกซเรย์ทางการแพทย์ที่หลากหลายแบบแมนวล ให้คุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีที่สม่ำเสมอเป็นระยะเวลาที่ยาวนานภายใต้สภาวะการล้างฟิล์มแบบแมนวลตามปกติ น้ำยาสร้างภาพ XD-25 จะรักษาระดับคอนทราสต์ของฟิล์มได้อย่างยอดเยี่ยมในสารละลายที่ใช้งานแม้ว่าจะล้างฟิล์มเพียงไม่กี่ภาพต่อวัน 4 x 5 ลิตร
XF-25 ฟิกเซอร์ XF-25 เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนําให้ใช้ร่วมกันกับน้ำยาสร้างภาพ XD-25 ฟิกเซอร์ของเหลวเข้มข้นแบบส่วนเดียวนี้สามารถเจือจางได้โดยใช้อัตราส่วนของเหลวเข้มข้นหนึ่งส่วนผสมกับน้ำสี่ส่วน (1:4) 4 x 5 ลิตร