Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Các Công nghệ Nền tảng

Phân tích

Khả năng thể hiện rõ cơ chế sử dụng công nghệ phân tích

  • Thể hiện rõ cơ chế sử dụng công nghệ phân tích

  • Ba thế mạnh kỹ thuật hỗ trợ công nghệ phân tích

    1. Tính toán lý thuyết: Vật liệu trong công nghệ tính toán lý thuyết/Y học/Thiết kế thiết bị
    2. Hóa học phân tích: Công nghệ phân tích độ nhạy sáng cực cao phát hiện trực tiếp từng nguyên tử và phân tử
    3. Hóa học vật lý: Công nghệ trực quan hóa phần chức năng Vật liệu/Y học/Thiết bị

Thể hiện rõ cơ chế sử dụng công nghệ phân tích