Việt Nam

Các Công nghệ Nền tảng

Phân tích

Khả năng thể hiện rõ cơ chế sử dụng công nghệ phân tích

  • Thể hiện rõ cơ chế sử dụng công nghệ phân tích

  • Ba thế mạnh kỹ thuật hỗ trợ công nghệ phân tích

    1. Tính toán lý thuyết: Vật liệu trong công nghệ tính toán lý thuyết/Y học/Thiết kế thiết bị
    2. Hóa học phân tích: Công nghệ phân tích độ nhạy sáng cực cao phát hiện trực tiếp từng nguyên tử và phân tử
    3. Hóa học vật lý: Công nghệ trực quan hóa phần chức năng Vật liệu/Y học/Thiết bị

Phân tích Cấu trúc Hướng Phân tử Dạng Tinh thể trong Phim WV

Phân tích các cấu trúc hướng phức tạp với các góc nghiêng liên tục thay đổi (góc phân tử trung bình) và độ hướng (phân bố góc nghiêng)

Phân tích Hiệu quả Chống oxy hóa của Astaxanthin Vật liệu Mỹ phẩm

Khi lựa chọn betaxanthin, hãy đo mức độ hiệu quả chống oxy hóa so với các vật liệu khác

Tính toán Hóa học Hoạt tính

Tái tạo kết quả của các chất phụ gia phản ứng trong các giải pháp điện phân bằng cách sử dụng máy tính “Kyo” để tính toán động phân tử theo quy mô lớn, cấp độ đầu tiên

Phân tích Trạng thái Phân tán trong Nồng độ cao Chất phân tán

Đánh giá và phân tích chính xác nồng độ chất kết tụ cao kiểm soát hiệu suất và trạng thái phân tán (um-mm) mà không pha loãng