Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Các Công nghệ Nền tảng

Quang học

Khả năng Thiết kế Quang học, Mô phỏng và Đo lường

  • Chúng tôi xử lý mọi vấn đề từ quy mô macro đến nano, cho nhiều loại chất khác nhau (mắt kính cho đến đời sống)

  • Tạo các thuộc tính quang học mới trong lĩnh vực nano

  • Tiết lộ độ nhạy như một hiện tượng vật lý và thiết kế ánh sáng

Trường Nano

Trường Macro