Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Các Công nghệ Nền tảng

Hóa học Vật liệu

Khả năng tạo ra các vật liệu mới biến những điều không thể thành có thể, thông qua kiểm soát hoàn toàn cấu trúc phân tử và trạng thái của các hợp chất

Kiểm soát toàn bộ ánh sáng và màu sắc

Kiểm soát hướng ở mức phân tử

Đạt được các mục tiêu thông qua kiểm soát sự hiện diện của các phân tử, cũng như thiết kế và tổng hợp các cấu trúc phân tử.

Ví dụ về Thiết kế Phân tử cho Thuốc nhuộm có Khả năng Tái tạo màu Hiệu quả

Cân bằng độ ổn định và chống phản ứng ở mức kích thích thấp

Công nghệ Photopolymer