Việt Nam

Các câu hỏi thường gặp

Đáp:
Nên lưu dữ liệu số bởi vì prescale sẽ mất tính chính xác khi có một số yếu tố bất lợi xảy ra.

 

Đáp:
Nâng cấp các chức năng của phần mềm

 

Đáp:
Không, FPD-8010E có cấu hình và bảo đảm hoạt động hiệu quả với máy scan được khuyến cáo

 

Đáp:
Không, không cần thiết phải bảo trì thường xuyên. FPD-8010 Seris có chế độ hiệu chuẩn khi bạn bật hệ thống để kiểm tra và kiểm tra lỗi máy scan

 

Đáp:
Không, dữ liệu FPD-8010E Seris có thể tận dụng nhằm chuẩn bị cho phần mềm của bạn chạy trên máy tính khác. Thông tin cấu trúc của file MPA được hiển thị vì mục đích này. Hơn nữa, các bộ phận đều cần thiết cho hệ thống hiệu chuẩn và hoạt động