Việt Nam

Những câu hỏi thường gặp

Đáp:
Nên lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số vì UVSCALE sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời và đèn huỳnh quang thông thường.

 

Đáp:
Các chức năng của phần mềm sẽ được nâng cấp.

 

Đáp:
Không. FUD-7010E được cấu hình và đảm bảo chỉ vận hành với các máy scan được khuyến nghị.

 

Đáp:
Không, không cần thiết phải bảo trì thường xuyên. FPD-7010E Seris có chế độ hiệu chuẩn khi bạn bật hệ thống để kiểm tra và kiểm tra lỗi máy scan

 

Đáp:
Không, dữ liệu FPD-8010E Seris có thể tận dụng nhằm chuẩn bị cho phần mềm của bạn chạy trên máy tính khác. Thông tin cấu trúc của file MPA được hiển thị vì mục đích này. Hơn nữa, các bộ phận đều cần thiết cho hệ thống hiệu chuẩn và hoạt động