Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Phim đo áp lực

Prescale cho nhiệt độ cao LLW

NEW
1. Áp lực kẹp nhiệt

Các ngành có thể sử dụng: Bảng mạch in (PCB), Pin (PV / FC / Lib), v.v.

  • Kiểm tra mức độ và sự phân bố áp lực được áp động bởi máy ép nhiệt
2. Áp lực nén

Các ngành có thể sử dụng: Bảng mạch in (PCB), Chất bán dẫn, Pin (PV / FC / Lib), v.v.

  • Kiểm tra mức độ và sự phân bố áp lực được tác động bởi máy ép nén nhiệt độ cao
  • Kiểm tra áp lực nén gây ra bởi sự giãn nở của pin trong quá trình sạc và xả ở điều kiện nhiệt độ cao
3. Áp lực tiếp xúc

Các ngành có thể sử dụng: Ô tô, Điện tử, v.v.