Polska

XMF Workflow

NEW

System XMF Workflow firmy Fujifilm zapewnia kompleksowe zarządzanie produkcją poligraficzną od momentu przesłania pliku i zatwierdzenia zadania aż po ostateczne rozplanowanie arkusza i druk.

Wejście

 • Wiele plików PDF
 • Nazwa portu & dropfolder / Imposed JDF
 • Komunikacja MIS JDF
 • Import szablonu nazewnictwa plików
 • Eksport szablonu nazewnictwa plików
 • Wejście 1 Bit Tiff

Przygotowanie strony

 • Normalizator / konwersja do PDF
 • Zintegrowany Enfocus Preflight/Action
 • Osadzanie czcionek
 • CMS dokumentów / FF Enhanced CMS
 • Zarządzanie kolorami w zleceniu
 • Regulacja rozmiaru strony

PDF Export

 • Dokument PDF gotowy do druku
 • PDF zszywany / nakładany
 • Renderowany eksport PDF

Eksport JDF

 • JDF Job Bag + dokument PDF
 • JDF Job Bag zawierający dane narzucone

Przeglądarka

 • Klient PDF Viewer
 • Przeglądarka 2D pojedynczych stron
 • Przeglądarka 3D
 • Przeglądarka impozycji
 • Tryb Rendered View
 • Tryb podglądu dokumentu

Nałożenie

 • Układy JDF Import / Tworzenie / Edycja
 • JDF Stripping Import / Tworzenie / Edycja
 • Automatyczna impozycja z szablonem nazw

Przetwarzanie

 • JDF Native APPE RIP
 • Wielokrotna ilość rendererów (CTP / Press)
 • Strumienie przepływu pracy
 • Adobe In-Rip Trapping
 • Kompensacja geometryczna

Proofing

 • RIP Proof & Proofer CMS (Korekta wyjścia TIFF)
 • ROOM Proof
 • XMF Remote
 • Podgląd w niskiej rozdzielczości (do zatwierdzenia przez e-mail)

Połączenie druku cyfrowego

 • Kontrola zadań JDF / natywne wyjście PDF
 • Eksport rastrowego pliku PDF

Połączenie sterownika urządzenia

 • Sterownik urządzenia lub wyjście Tiff Out

Oprogramowanie rastrujace

 • FFQS (Dart, Javelin, Violet CTP)
 • CoRes Screening (Thermal CTP)
 • CoRes Screening (Violet CTP)
 • TAFFETA (Thermal CTP)
 • TAFFETA (Violet CTP)