หน้าหลัก

กลุ่มธุรกิจ | โซลูชันวัสดุและด้านการดูแลสุขภาพ

วัสดุขั้นสูง

Fujifilm ใช้การโคทติ้งที่แม่นยํา โมเลกุลที่ใช้งานได้ผล และเทคโนโลยีการก่อรูปเมมเบรนที่พัฒนาขึ้นในฟิล์มถ่ายภาพ เพื่อสร้างฟิล์มที่ใช้งานได้ วัสดุแผงหน้าจอและหน้าจอสัมผัส สารกึ่งตัวนํา และวัสดุเซนเซอร์ภาพที่ใช้ได้สําหรับทุกอุตสาหกรรม เราคาดการณ์ถึงความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสังคม และแสวงหาคุณค่าที่เป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็ยังทํางานร่วมกันกับอุตสาหกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด

เรานำเสนอฟิล์มประสิทธิภาพสูงทุกประเภทเพื่อป้องกันการสะท้อนหรือการหักเหซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างหน้าจอ LCD หรือจอ EL จากสารอินทรีย์ (OLED) ที่สวยงามและชมได้สบายตาของโทรทัศน์ จอพีซี หรือสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ เรายังพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อนําจอแสดงผลรุ่นต่อไปเข้ามา เช่น Head-up Display ที่ฉายวิดีโอบนกระจกหน้ารถยนต์

[รูปภาพ]FUJITAC

ฟิล์มป้องกันสำหรับโพลาไรเซอร์ FUJITAC

ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
  • ฟิล์มป้องกันสำหรับโพลาไรเซอร์
  • ฟิล์มสําหรับขยายมุมมองภาพ
  • วัสดุสําหรับ OLED/จอสัมผัส

Fujifilm นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งมีความสําคัญสําหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงฟิล์มเซนเซอร์จอสัมผัสที่ขยายออกได้ ฟิล์มวัดความดันที่เปลี่ยนสีเมื่ออยู่ภายใต้แรงดัน ฟิลเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ในการผลิตเบียร์ และกระบวนการทําความสะอาดเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความสามารถในการกรองจุลินทรีย์และอนุภาคขนาดเล็กได้อย่างแม่นยํา และอุปกรณ์ทดสอบแบบไม่ทําลายและวัสดุสําหรับการตรวจสอบการสึกหรอภายในเครื่องบินและโรงงาน เรามีส่วนช่วยให้ชีวิตมีความปลอดภัย สะดวกสบายและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมในฐานะพันธมิตรที่แข็งแกร่งด้วยช่องทางที่เป็นไปได้มากมายไร้ขีดจํากัดสําหรับการมีส่วนร่วมผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ

[รูปภาพ]ฟิล์มวัดแรงดัน "PRESCALE"

ฟิล์มวัดแรงดัน "PRESCALE"

ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
  • อุปกรณ์และวัสดุการทดสอบแบบไม่ทําลาย
  • ฟิล์มเซนเซอร์สําหรับจอสัมผัส
  • ฟิล์มวัดแรงดัน และอื่น ๆ

เราจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนําและมีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพสําหรับสารกึ่งตัวนําที่สนับสนุนความก้าวหน้าในอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สารสังเคราะห์แสงที่ใช้ในกระบวนการเพื่อสร้างรูปแบบวงจร (สายไฟและชิ้นส่วน) นอกจากนี้เรายังมอบความต้านทานสีสําหรับเซนเซอร์ภาพในหลากหลายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กล้องดิจิทัล ไปจนถึงสมาร์ทโฟนและการใช้งานกับยานยนต์ เราอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนระบบดิจิทัลและไอทีในการปฏิวัติสังคม

ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
  • วัสดุการแปรรูปสารกึ่งตัวนํา

Fujifilm ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์ทางเคมีขั้นสูงที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น สารสีฟิล์ม ในขณะที่ยังพัฒนาวัสดุของจอแสดงผล LCD คุณภาพสูงและวัสดุการพิมพ์ผ่านการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Fujifilm ได้เริ่มต้นให้บริการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูง สารเคมีชนิดพิเศษ และสารทําปฏิกิริยาเพื่อการวินิจฉัย โดยพิจารณาจากเทคโนโลยีขั้นสูงของ FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
  • สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง
  • สารเคมีในห้องปฏิบัติการ