หน้าหลัก

เทคโนโลยี

ขอแนะนําเทคโนโลยีที่หลากหลายและครอบคลุมของ FUJIFILM ที่ช่วยในการขยายขอบเขตธุรกิจให้กว้างขวาง

ภาพถ่ายเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี

ความสามารถทางเทคนิคที่ดีที่สุดในโลกที่พัฒนาผ่านการวิจัยและพัฒนาภาพถ่ายเงินฮาไลด์

1. ถ่ายภาพด้วยกล้อง → 2. บันทึกไว้ด้วยฟิล์ม → 3. ล้างฟิล์ม → 4. อัดรูป

กระบวนการในการทําให้รูปหนึ่งรูปออกมาเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้ความสามารถทางเทคนิคที่เป็นกรรมสิทธิ์ขั้นสูงอันหลากหลาย

เราได้พัฒนาขีดความสามารถทางเทคนิคที่ดีที่สุดในโลกและมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการวิจัยและพัฒนาภาพถ่ายเงินฮาไลด์ของเรา

1. การถ่ายภาพ - กล้อง

2. การบันทึก - ฟิล์มภาพถ่าย (เซนเซอร์)

3. การล้างฟิล์ม - น้ำยาสร้างภาพ มินิแล็บ

4. การอัดรูป - ภาพถ่ายและอัลบั้ม

ที่ FUJIFILM เรานําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายผ่านการผสมผสานของเทคโนโลยีหลัก 12 ประการที่เป็นหัวใจสําคัญของความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของเรา ตลอดจนเทคโนโลยีพื้นฐานที่สนับสนุนธุรกิจของเราผ่านการถ่ายภาพ

เทคโนโลยีพื้นฐาน

คําศัพท์ทั่วไปสําหรับสาขาทางเทคนิคที่เป็นพื้นฐานธุรกิจของเรา
สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ถึงความสามารถทางเทคนิคที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีที่เป็นแกนหลักในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน ซึ่งต่อยอดจากเทคโนโลยีพื้นฐาน
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการสร้างหัวใจหลักของ "การสร้างสรรค์ร่วมกัน" ให้เกิดมูลค่าใหม่ ๆ