หน้าหลัก

เทคโนโลยี

ขอแนะนําเทคโนโลยีที่หลากหลายและครอบคลุมของ FUJIFILM ที่ช่วยในการขยายขอบเขตธุรกิจให้กว้างขวาง

ภาพถ่ายเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี

ความสามารถทางเทคนิคที่ดีที่สุดในโลกที่พัฒนาผ่านการวิจัยและพัฒนาภาพถ่ายเงินฮาไลด์

1. ถ่ายภาพด้วยกล้อง → 2. บันทึกไว้ด้วยฟิล์ม → 3. ล้างฟิล์ม → 4. อัดรูป

กระบวนการในการทําให้รูปหนึ่งรูปออกมาเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้ความสามารถทางเทคนิคที่เป็นกรรมสิทธิ์ขั้นสูงอันหลากหลาย

เราได้พัฒนาขีดความสามารถทางเทคนิคที่ดีที่สุดในโลกและมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการวิจัยและพัฒนาภาพถ่ายเงินฮาไลด์ของเรา

เราออกแบบและผลิตเลนส์ ฮาร์ดแวร์ และระบบที่มีคุณภาพสูง

นอกเหนือจากการเริ่มพัฒนาเลนส์หลังจากเราก่อตั้งบริษัทขึ้นไม่นาน FUJIFILM ได้สร้างจุดแข็งอันเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบฮาร์ดแวร์และระบบของกล้อง

สารที่มีคุณสมบัติเฉพาะจำนวนหลายชั้นถูกเคลือบบนฐานฟิล์มด้วยความหนาที่สม่ำเสมอในเวลาเดียวกัน

พื้นผิวของฟิล์มถ่ายภาพถูกเคลือบด้วยชั้นของสารที่แต่ละชั้นทำหน้าที่แตกต่างกัน FUJIFILM มีเทคโนโลยีในการผลิตฟิล์มบาง ๆ ในระดับไมโครเมตร พร้อมโครงสร้างที่สม่ำเสมอและแสงไม่ผิดเพี้ยน นอกจากนี้เราสามารถออกแบบและรักษาฟังก์ชันการทํางานในระดับนาโน จัดเรียงเกรนขนาดเล็กอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่เคลือบฐานนี้หลายชั้นพร้อมกันอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

การออกแบบระบบขั้นสูงเพื่อการควบคุมที่แม่นยําตั้งแต่การล้างฟิล์มไปจนถึงการอัดรูป

FUJIFILM ได้สร้างเทคโนโลยีการออกแบบระบบระดับสูงเพื่อสร้างระบบการพิมพ์สำหรับการล้างรูป รวมถึงมินิแล็บและอื่น ๆ อีกมากมาย

ควบคุมปฏิกิริยาทางเคมีในสารเคลือบที่ทํางานได้อย่างแม่นยํา

ควบคุมปฏิกิริยาทางเคมีในสารเคลือบผิวต่าง ๆ ในฟิล์มถ่ายภาพและกระดาษสีอย่างแม่นยำ ช่วยให้ได้ภาพที่มีสีสันสดใสและเก็บรักษาได้ยาวนาน

ที่ FUJIFILM เรานําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายผ่านการผสมผสานของเทคโนโลยีหลัก 12 ประการที่เป็นหัวใจสําคัญของความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของเรา ตลอดจนเทคโนโลยีพื้นฐานที่สนับสนุนธุรกิจของเราผ่านการถ่ายภาพ