หน้าหลัก

Superia แม่พิมพ์โพรเซสเลสระบบเทอร์มัล(Thermal)

NEW

จุดเด่นของแม่พิมพ์ฟูจิฟิล์มคือการผสมผสานของเทคโนโลยีทั้งในการรับหมึกพิมพ์ที่ดีขึ้น, การสร้างภาพบนแท่นพิมพ์ที่รวดเร็วขึ้นและขอบเขตสภาวะการณ์ทำงานของแท่นพิมพ์, หมึกพิมพ์และฟ่าวเท่นที่แตกต่างกัน

โพรสเซสเลส – เป็นการทำแม่พิมพ์ที่ง่ายที่สุด

การทำแม่พิมพ์โดยใช้โพรเซสเลสเป็นการวิธีการทำแม่พิมพ์ที่ง่ายที่สุด เมื่อแม่พิมพ์ถูกฉายแสงจากเครื่องยิงเพลท(Platesetter)แล้วนำขึ้นไปติดตั้งบนแท่นพิม์ซึ่งจะกำจัดสารเคลือบบนแม่พิมพ์ออกไปเมื่อแท่นพิมพ์เริ่มทำงาน ไม่ต้องมีการใช้เครื่องล้างแม่พิมพ์และสารเคมี, ไม่ต้องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องล้างแม่พิมพ์,ไม่ต้องใช้น้ำและไม่มีของเสียจากการทำงาน

ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ของประสิทธิภาพบนแท่นพิมพ์

แม่พิมพ์ฟูจิฟิล์มโปรเซสเลสประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่าน มีโรงพิมพ์จำนวนมากทั่วโลกมีการใช้งานม่พิมพ์นี้

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ของฟูจิฟิล์มที่โตเกียวยังได้ค้นคว้าวิธีการพัฒนาเพื่อให้แม่พิมพ์ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น 

ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นแม่พิมพ์ที่ทันสมัยที่สุดของฟูจิฟิล์ม ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีในการรับหมึกที่สูงขึ้นพร้อมสร้างภาพที่เร็วขึ้นในแท่นพิมพ์และความทนทานต่อสภาวะการพิมพ์ที่ที่แตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสูตรหมึกและฟาวน์

วิธีการทํางาน

รุ่นแม่พิมพ์โปรเซสเลส

SUPERIA ZP

NEW

SUPERIA ZP เป็นแม่พิมพ์โปรเซสเลสที่ไม่ต้องใช้เครื่องล้างแม่พิมพ์, น้ำยา, กาวกัมและน้ำที่ใช้ในขั้นตอนการทำแม่พิมพ์คอนเวนชั่นนัล เมื่อแม่พิมพ์ออกจากเครื่องยิงแม่พิมพ์สามารถไปขึ้นแท่นพิมพ์ได้ทันที

SUPERIA ZD

NEW

ด้วยความทนทานที่ดีเยี่ยม แม่พิมพ์ SUPERIA ZD สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและให้คุณภาพที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานกับหมึกยูวีได้