หน้าหลัก

ระบบการส่องกล้องอัลตราซาวน์ (Endoscopic Ultrasonography) SU-1

NEW

ระบบแห่งอนาคตที่มีความละเอียดภาพและประสิทธิภาพการทํางานของกล้องส่องตรวจสูง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

EG-580UT

ฟังก์ชันการส่องกล้อง

ทิศทางมุมมอง 

40° (เอียงไปข้างหน้า) 

ขอบเขตการมองเห็น 

140°

ระยะการสังเกตการณ์ 

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

13.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

12.4 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 150° / ลง 150°
ขวา 120° / ซ้าย 120° 

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,250 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,550 มม.

ฟังก์ชันอัลตราโซนิก

โหมดการสแกน

ดอปเปลอร์สี, ดอปเปลอร์กําลัง, ดอปเปลอร์พัลส์, โหมด B, โหมด M

วิธีการสแกน

วิธีการสแกนแบบคอนเวกซ์อิเล็กทรอนิกส์

มุมการสแกน

150° (รวมกันกับ SU-1)

ความถี่

5 MHz / 7.5 MHz / 10 MHz / 12 MHz

  • ผลิตภัณฑ์ : กล้องส่องตรวจอัลตราโซนิก
  • GMDN: 36951
  • ชื่อสามัญ: การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนด้วยอัลตราซาวด์แบบปรับได้

EG-580UR

ฟังก์ชันการส่องกล้อง

ทิศทางมุมมอง

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

11.4 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

11.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 190° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,250 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,550 มม.

ฟังก์ชันอัลตราโซนิก

โหมดการสแกน

ดอปเปลอร์สี, ดอปเปลอร์กําลัง, ดอปเปลอร์พัลส์, โหมด B, โหมด M

วิธีการสแกน

วิธีการสแกนเชิงรัศมีแบบอิเล็กทรอนิกส์

มุมการสแกน

360° (รวมกันกับ SU-1)

ความถี่

5 MHz / 7.5 MHz / 10 MHz / 12 MHz

  • ผลิตภัณฑ์ : กล้องส่องตรวจอัลตราโซนิก
  • GMDN: 36951
  • ชื่อสามัญ: การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนด้วยอัลตราซาวด์แบบปรับได้

EB-530US

ฟังก์ชันการส่องกล้อง

ทิศทางมุมมอง

10° (เอียงไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

6.7 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

6.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.0 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 130° / ลง 90°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

610 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

880 มม.

ฟังก์ชันอัลตราโซนิก

โหมดการสแกน

ดอปเปลอร์สี, ดอปเปลอร์กําลัง, คลื่นพัลส์, โหมด B, โหมด M

วิธีการสแกน

วิธีการสแกนแบบคอนเวกซ์อิเล็กทรอนิกส์

มุมการสแกน

65° (รวมกันกับ SU-1)

ความถี่

5 MHz / 7.5 MHz / 10 MHz / 12 MHz

  • ผลิตภัณฑ์ : กล้องส่องตรวจอัลตราโซนิก
  • GMDN: 44921
  • ชื่อสามัญ: กล้องส่องตรวจหลอดลมด้วยอัลตราซาวด์แบบปรับได้