หน้าหลัก

ปั๊มอินซัฟฟเลเตอร์ (Insufflator)

พันธมิตร

Fujifilm FM134 ภูมิใจเสนอหน้าจอสัมผัสแบบสีที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ปั๊มอินซัฟฟเลเตอร์มีระบบระบายความดันและเซ็นเซอร์ของเหลวในตัว 

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

อินซัฟฟเลเตอร์ FM134 ขนาด 50 ลิตร, 2205471

อินซัฟฟเลเตอร์ Fujifilm FM134 CO2 ขนาด 50 ลิตร ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีอัตราไหลของก๊าซ CO2 ได้สูงสุด 50 ลิตรต่อนาที อินซัฟฟเลเตอร์เครื่องนี้มีช่วงแรงดัน 1-30 มิลลิเมตรปรอท และทํางานที่ความถี่ 50-60 Hz

FM134 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในระหว่างขั้นตอนการวินิจฉัยและ/หรือการส่องกล้องเพื่อการรักษาที่มีการรุกล้ำร่างกายน้อยที่สุด โดยมีโหมดการทํางานเพิ่มเติมสามโหมดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับคนไข้โรคอ้วน คนไข้เด็ก และคนไข้ที่ผ่าตัดแบบการฮาร์เวสต์หลอดเลือด โหมดเหล่านี้มีไว้เพื่อเติมและขยายก๊าซในช่องท้องในระหว่างขั้นตอนการส่องกล้องตรวจช่องท้อง ในโหมดเด็กหรือการฮาร์เวสต์หลอดเลือด อินซัฟฟเลเตอร์จะควบคุมได้อย่างเหมาะสมตามข้อกําหนดทางกายวิภาคที่แตกต่างกัน

Fujifilm FM134 ภูมิใจเสนอหน้าจอสัมผัสแบบสีที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และมีระบบระบายแรงดันและเซ็นเซอร์ของเหลวในตัว มีตัวเชื่อมต่อสําหรับชุดท่อลมเข้ามาตรฐาน และชุดท่อที่ใช้แล้วทิ้งและชุดท่อลมซีลอัตโนมัติ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

โหมดคนไข้โรคอ้วน เพื่อรองรับผิวที่หนาและหนักขึ้น
 • แรงดันขับเคลื่อนสูงขึ้น
 • อัตราการไหลสูงสุด 50 ลิตร/นาที
คุณลักษณะเพิ่มเติม
 • ควบคุมการทําความร้อนก๊าซด้วยเครื่องทําความร้อนก๊าซในตัวเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ และเพื่อลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด รวมถึงเพื่อป้องกันการเกิดฝ้าในกล้องส่องตรวจ
โหมดการฮาร์เวสต์หลอดเลือดเพื่อรองรับเครื่องมือ EVH
 • ปรับการควบคุมท่อลมเพื่อขยายพื้นที่รอบ ๆ ท่อลม
ความยืดหยุ่นของระบบ
 • มีชุดหลอดต่าง ๆ แบบใช้ซ้ำได้และใช้แล้วทิ้งให้เลือกเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดของระบบ
โหมดสําหรับเด็กสําหรับทารกแรกเกิดและเด็กทารก
 • การควบคุมการพ่นลมที่ปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมเฉพาะทาง
 • การปรับการไหลแบบละเอียด
 • การทําความร้อนก๊าซแบบในตัว
ชุดพรีเซ็ตที่มีประโยชน์
 • การตั้งค่าที่กําหนดค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อการทํางานที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
 • สามารถปรับการตั้งค่าเริ่มต้นได้ในเมนูผู้ใช้ และปรับให้ตรงกับความต้องการของศัลยแพทย์
 • อินเตอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่คมชัดและเข้าใจได้ง่าย ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายขึ้น