หน้าหลัก

Synapse® 3D

NEW

นําเสนอโซลูชันการวิเคราะห์แบบ 3D ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการถ่ายภาพของ Fujifilm

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

Synapse 3D นําเสนอชุดแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยการใช้งานทั่วไปและตัวเลือกพิเศษสําหรับการสร้างภาพและการวิเคราะห์ขั้นสูง ซอฟต์แวร์นี้มีเทคโนโลยีการจดจํา Image Intelligence™ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการประเมินภาพสําหรับผู้ให้บริการ Synapse 3D ได้รับการออกแบบด้วยข้อมูลอินพุตทางคลินิกที่ครอบคลุม ประกอบด้วยขั้นตอนการทํางานที่มีเหตุผลซึ่งนําทางผู้ใช้ไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ซึ่งนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย