หน้าหลัก

ชุดประมวลผลภาพภายนอกสำหรับ FDR nano

ชุดประมวลผลภาพที่ช่วยให้ FDR nano สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ เช่น AI-CAD

การร่วมมือกับ Lunit,Inc : Lunit INSIGHT CXR

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

อุปกรณ์เอกซ์เรย์ดิจิตอลแบบพกพาที่เรียกว่า “FDR nano” มาพร้อมกับชุดประมวลผลภาพแบบใหม่ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น Artificial Intelligence-Computed Aided Diagnosis (AI-CAD) *1 เครื่องเอกซ์เรย์แบบพกพานี้ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองและ การวินิจฉัยโดยวิธีการเอกซเรย์ทั่วไป สามารถย้ายไปยังห้องแยกสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ได้ง่ายและช่วยให้ทีมแพทย์วินิจฉัย COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • *1 ซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบโดย Fujifilm เท่านั้นที่สามารถติดตั้งลงในชุดประมวลผลภาพได้

ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้กับชุดประมวลผลภาพภายนอกสำหรับ FDR nano

จากข้อมูลของ Lunit,Inc, Lunit INSIGHT CXR ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก  Lunit ตรวจจับการค้นพบทางรังสีถึง 10 รายการ

ภาวะปอดแฟบ, ภาวะที่มีแคลเซียมเกาะ, โรคหัวใจโต, ภาวะปอดแข็ง, ปอดบวม, ปอดแตก

  • * หน้าจอคอนโซลไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉัย แต่ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบการวิเคราะห์การประมวลผลภาพได้

Critical Care

การถ่ายภาพรังสีทรวงอกท่านอนหงายราบ เป็นเทคนิคการถ่ายภาพรังสีหลักสำหรับทรวงอกในผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วย ICU
การตรวจพบภาวะลมรั่วในปอดชนิดแอบแฝงในระยะเริ่มต้นมีความสำคัญมาก เพราะมันอาจลุกลามกลายเป็นภาวะถุงลมปอดรั่วหรือปอดทะลุอย่างรุนแรง ซึ่งมีผลทำให้เสียชีวิตได้ ภาวะลมรั่วในปอดชนิดรุนแรงนี้พบมากในผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลานานในหลายกรณี การทำ CT Imaging เป็นไปไม่ได้หรือยากมากในผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคอย่างรุนแรง (Severe shock) ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวหรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในไอซียู 

Download

  • * Lunit INSIGHT CXR ผลิตโดย Lunit Inc.