หน้าหลัก

FCR PRIMA Tm

FCR สำหรับตั้งโต๊ะแบบครบวงจรในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เล็กที่สุดซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องอ่านภาพการเอ็กซเรย์เต้านมตามมาตรฐาน

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

การประมวลผลความเร็วสูง

รุ่นนี้สามารถประมวลผลภาพได้ 73 ภาพต่อชั่วโมงด้วยความเร็วในการประมวลผลสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน นอกจากนี้ ยังสามารถประมวลผลภาพการเอ็กซเรย์เต้านม 40 ภาพได้ภายในหนึ่งชั่วโมง ทําให้การอ่านภาพราบรื่น

การกำหนดค่าระบบ

  • *1 สถานีงาน : สําหรับภาพการเอ็กซเรย์เต้านม

ชื่อผลิตภัณฑ์ : PRIMA Tm (ชื่อรุ่น : CR-IR 392)