หน้าหลัก

FCR PRIMA Tm

FCR สำหรับตั้งโต๊ะแบบครบวงจรในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เล็กที่สุดซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องอ่านภาพการเอ็กซเรย์เต้านมตามมาตรฐาน

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ส่วนประกอบมาตรฐาน

FCR PRIMA Tm (รุ่น: CR-IR 392)

คอนโซลที่ใช้ได้

Console Advance

ตัวสร้างภาพที่เชื่อมต่อได้หลัก

DRYPIX Smart, DRYPIX EDGE

วัสดุที่มีให้ : แผ่นเพลตถ่ายภาพ

ST-VI (ประเภทมาตรฐาน)
35×43 ซม. (14×17 นิ้ว) , 35×35 ซม. (14×14 นิ้ว ) , 10×12 นิ้ว ,
8×10 นิ้ว , 24×30 ซม., 18×24 ซม., 15×30 ซม.

HR-VI (ประเภทความละเอียดสูง)
24×30 ซม., 18×24 ซม.

วัสดุที่มีให้ : คาสเซ็ต IP

ประเภท CC
35×43 ซม. (14×17 นิ้ว) , 35×35 ซม. (14×14 นิ้ว ) , 10×12 นิ้ว ,
8×10 นิ้ว , 24×30 ซม., 18×24 ซม., 15×30 ซม.

ประเภท CH
24×30 ซม., 18×24 ซม.

ประเภท LC
35.4×124.5 ซม., 35.4×101.7 ซม., 35.4×83.0 ซม.,
25.2×58.0 ซม., 24.0×57.0 ซม.

เวลาที่ต้องใช้สําหรับการป้อน/การโหลด IP

ต่ำสุด 49 วินาที

ความสามารถในการประมวลผล

สูงสุด 73 IP/ชม.

ข้อกําหนดการอ่าน

10 พิกเซล/มม., 5 พิกเซล/มม., 20 พิกเซล/มม.

เวลาที่เริ่มแสดงบนจอแสดงผล

ต่ำสุด 33 วินาที

เวลาในการพิมพ์บน DRYPIX7000

ประมาณ 165 วินาที (ประมาณ 155 วินาที)*1
ในกรณีของขนาด 35×43 ซม. (14×17 นิ้ว)

จํานวน Stacker

1

เครือข่าย

10 Base T/100 Base TX

ขนาด (ก×ส×ล)

560×540×392 มม. (22×21×15 นิ้ว)

น้ำหนัก

39 กก. (86 ปอนด์)

เงื่อนไขแหล่งจ่ายไฟ

เฟสเดียว 50-60 Hz
AC120-240V ±10% 1.9A (สูงสุด)

สภาวะทางด้านสภาพแวดล้อม

สภาวะการทำงาน:

  • อุณหภูมิ: 15-30°C
  • ความชื้น: 15-80%RH (ไม่มีการควบแน่นของหยดน้ำ)
  • ความดันบรรยากาศ: 750-1060hPa
  • *1 ในโหมดความเร็วสูง