หน้าหลัก

FCT PixelShine

NEW

ซอฟต์แวร์ประมวลผลการถ่ายภาพให้ภาพ CT ที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติผ่าน Deep Learning

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

การตรวจวินิจฉัยที่เป็นมิตรกับคนไข้

CT ปริมาณรังสีต่ำ

ทั้งในโหมด NPS ของ FCT PixelShine แลโหมดการรับภาพจริง ไม่พบPeak shift ข้อเท็จจริงนี้บ่งชี้ว่าการลดสัญญาณรบกวนของ FCT PixelShine ให้คุณลักษณะไม่เบลอเช่นเดียวกับกรณีที่ได้ภาพจากระดับปริมาณรังสีที่แตกต่างกัน

Acquisition
FCT PixelShine

CTDI vol : 30.8mGy

เมื่อเปรียบเทียบกับ FBP และ IR ภาพที่ได้จาก FCT Pixel Shine มีความคมชัดสูง และ SNR ด้วยการใช้สไลด์ แบบบาง (Thin slide Thickness)

Head (Non Helical)

FBP (0.625 มม.)

IR (1.25 มม.)

(0.625 มม.)

Low kV CT

การสแกน kV ต่ำช่วยให้ได้รับภาพที่มีคอนทราสต์สูง แต่โดยทั่วไปแล้วค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนจะลดลง การประมวลผล FCT PixelShine สามารถลดสัญญาณรบกวนของภาพได้ และอาจให้ผลลัพธ์ในการช่วยลดปริมาณการใช้สารทึบรังสีได้

ช่องท้อง (80kV CTDIvol : 5.3mGy 1 มม.)

FBP

IR

Ultra Low dose CT

0.2 mGy เทียบเท่ากับภาพเอกซเรย์ทรวงอก และมีปริมาณรังสีประมาณ 1/10 เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดในปัจจุบัน
FCT PixelShine ขจัดnoiseในภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HRCT ในปอด (CTDIvol : 0.2mGy 1 มม.)

FBP

IR