หน้าหลัก

FDR nano

NEW

เครื่อง X-ray แบบเคลื่อนย้ายได้ (mobile) เพื่อการถ่ายภาพ X-ray คุณภาพสูง ได้อย่างหลากหลายในการตั้งค่าการใช้งาน 

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

ล้อเลื่อนสี่ล้อและรถเข็นด้านรังสีเอ็กซ์ที่น้ำหนักเบามากสามารถทําให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

หยุดพักทำงานแบบสั้นๆ (Little Downtime)
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
การดูข้อมูลด่วนในขณะที่ทําการรักษา

ขั้นตอนการทํางานอัจฉริยะ

การเคลื่อนที่แบบ Pinpoint
วางตําแหน่งได้ง่าย
ระยะทางเคลื่อนที่ที่สั้นที่สุด

การดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สะอาด

พื้นผิวอุปกรณ์ทางการแพทย์มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงสูงในการเป็นพาหะเชื้อโรค และจําเป็นต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สะอาดในห้องผ่าตัด

ทําความสะอาดง่ายด้วยพื้นผิวที่แบนเรียบ
DR คาสเซ็ตกันน้ำ IPX6
ง่ายต่อการบรรจุถุง

เป็นมิตรต่อผู้ป่วย

เลือกจำกัดปริมาณการถูกฉายรังสีให้ลดน้อยลงได้ตามต้องการ เมื่อถ่ายภาพ X ray ให้กับ เด็กแรกเกิด (new born) และ เด็กเล็ก(infant)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : FDR nano (ชื่อรุ่น : DR-XD 1000)