หน้าหลัก
[photo] Portable X-ray Unit FDR Xair

FDR Xair เครื่องเอกซเรย์แบบพกพา

มีน้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม เป็นเครื่องเอกซเรย์แบบพกพา สามารถใช้งานได้ในหลายพื้นที่ เช่น บ้านของผู้ป่วย

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

สามารถใช้ในการรักษาที่แตกต่างหลายรูปแบบ

  • *1 กรุณาตรวจสอบนโยบายการใช้งานของแต่ละประเทศก่อนการใช้งานในพื้นที่ของท่าน

บางและกะทัดรัด

พกพาง่าย สามารถใช้ในบ้านผู้ป่วยได้

FDR Xair น้ำหนักประมาณ 3.5 กิโลกรัม ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ง่ายในบ้านผู้ป่วยหรือสถานที่อื่นๆที่ซึ่งมีพื้นที่จำกัด เพื่อให้ได้ภาพอย่างสะดวกรวดเร็ว

[photo] Black FDR Xair unit, weighing approximately 3.5 kg
น้ำหนักเบา มาพรอมรถเข็น

FDR Xair มีน้ำหนักเบาและมาพร้อมรถเข็นที่รวดเร็วและเรียบง่าย

[photo] Man in light green shirt laying in hospital bed and stand with FD Xair unit mounted on arm of stand overhead
สวิตซ์มือเหมาะสมพอดีกับตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน

สวิตซ์มือสามารถแนบติดกับด้านข้างของตัวเครื่อง ทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกและลดความเสี่ยงในการตกกระแทก

[photo] Main FD Xair unit and detachable hand switch

ฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์

ปุ่มใช้งานจะรวมกลุ่ม ปุ่มที่จำเป็นต่อการใช้งานไว้ด้วยกัน

[photo] FD Xair device button layout including Power button, Imaging condition adjustment button, Irradiation field button, Function button, and Preset buttons
แหล่งจ่ายไฟชนิด LED ที่ทนทาน

ไฟชนิด LEDs จะถูกใช้ในสนามฉายรังสีและจอแสดงผล ซึ่งไฟแบบ LED จะสามารถใช้งานได้นานและทำให้อ่านหน้าจอได้ง่ายขึ้น

ออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา

การออกแบบพื้นผิวที่บางทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษา

การใช้ FDR D-EVO II กับหน่วยประมวลผลภาพ Console Advance ช่วยให้สามารถสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงในขนาดต่ำ ระบบนี้ให้ภาพที่มีความละเอียดสูงยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ Virtual Grid และ Dynamic Visualization II

เครื่องฉายรังสีแบบดิจิตอล :FDR D-Evo II

Product Name : Portable X-ray Unit FDR Xair (Model number : XD2000)