Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Phim đo phân bố nhiệt

Thermoscale

Các câu hỏi thường gặp về Thermoscale

A.

Màng phim được phủ bằng các hạt rất nhỏ có chứa chất tạo màu và chất hiển thị màu. Khi nhiệt làm nóng chảy chất tạo màu, các lớp phủ của hạt rất nhỏ (microcapsules)  trở nên thẩm thấu, cho phép chất hiển thị xâm nhập vào hạt, nơi nó gây ra phản ứng hóa học với chất tạo màu để tạo ra màu sắc

A.

Không có phần mềm phân tích

A.

Sách hướng dẫn sử dụng đi kèm với gói sản phẩm chứa các mẫu màu dựa trên các thí nghiệm mà chúng tôi đã tiến hành. Tuy nhiên, mật độ màu có thể khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau như thời gian tiếp xúc với nhiệt; chất liệu và đặc điểm của đối tượng ở phía đối diện; các yếu tố môi trường xung quanh như nhiệt độ, độ ẩm và gió; áp lực tiếp xúc; nhiệt dung của nguồn nhiệt; và dẫn nhiệt. Do đó, chúng tôi đề nghị khách hàng thu thập dữ liệu về các điều kiện đo cụ thể của họ và xem xét kết quả.

A.

Trong các điều kiện cố định, có thể có được nhiệt độ từ mật độ màu được tạo ra. Tuy nhiên, mật độ màu có thể khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau như thời gian tiếp xúc với nhiệt; chất liệu và đặc điểm của đối tượng ở phía đối diện; các yếu tố môi trường xung quanh như nhiệt độ, độ ẩm và gió; áp suất tiếp xúc; nhiệt dung của nguồn nhiệt; và dẫn nhiệt. Do đó, nếu chúng tôi cung cấp một biểu đồ đơn giản hiển thị mật độ nhiệt độ trên màu tương ứng, nó có thể dẫn đến nhầm lẫn. Chúng tôi khuyên khách hàng nên thu thập dữ liệu về các thiết bị và điều kiện đo cụ thể, xem xét dữ liệu và tìm cách lấy các giá trị nhiệt độ từ kết quả.

A.

Thermoscale 100 được làm bằng màng PET và Thermoscale 200C được làm bằng màng PEN.

A.

Chúng tôi hiện không có sản phẩm chodải nhiệt độ đó. Thermoscale tạo ra màu sắc theo lượng nhiệt, do đó, bằng cách điều chỉnh thời gian, có thể mở rộng phạm vi nhiệt độ có thể đo được.

A.

Chúng tôi hiện không có sản phẩm chodải nhiệt độ đó. Thermoscale tạo ra màu sắc theo lượng nhiệt, do đó, bằng cách điều chỉnh thời gian, có thể mở rộng phạm vi nhiệt độ có thể đo được.

A.

Phản ứng tạo màu không bị ảnh hưởng bởi áp lực. Tuy nhiên, độ dẫn nhiệt thay đổi khi điều kiện tiếp xúc giữa nguồn nhiệt và bề mặt Thermoscale thay đổi do áp lực, làm cho mật độ màu cũng thay đổi theo.

A.

Thermoscale được thiết kế để nguồn nhiệt tiếp xúc với mặt không bóng (lớp tạo màu nhạy cảm với nhiệt). Nó sẽ vẫn tạo ra màu bằng cách để mặt bóng tiếp xúc với nguồn nhiệt, nhưng có thể mất thời gian để nhiệt truyền đến lớp tạo màu nhạy cảm với nhiệt. Do đó, nếu thời gian tiếp xúc với nhiệt ngắn, mật độ màu có thể rất khác nhau

A.

Nó phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc và phạm vi nhiệt độ đo, nhưng với thời gian tiếp xúc 5 giây và phạm vi từ 150 ° C đến 210 ° C, có thể xác định bằng mắt thường sự chênh lệch 5 ° C.

A.

Thermoscale là sản phẩm sử dụng 1 lần