Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Phim đo phân bố nhiệt

Thermoscale

Cấu tạo và nguyên lý

Đặc điểm

Đặc điểm

Mức độ thay đổi màu sắc phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn nhiệt và thời gian tiếp xúc. Ngay cả ở cùng một nhiệt độ, thời gian tiếp xúc ngắn hơn tạo ra màu nhạt hơn với sắc thái xanh lam và thời gian tiếp xúc ngày càng tăng làm cho màu sắc đậm hơn với sắc thái màu đỏ. Lưu ý rằng sự thay đổi màu sắc cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như loại vật liệu ở phía đối diện (tức là phía không có nguồn nhiệt), đặc tính nhiệt, áp lực tiếp xúc và lưu lượng không khí, do đó, việc hiệu chuẩn phải được thực hiện trong điều kiện sử dụng thực tế

Thermoscale 100

Các tấm nhiệt chuyển sang màu đen khi chúng tiếp xúc với nguồn nhiệt. Thời gian tiếp xúc ngắn tạo ra màu nhạt. Khi thời gian tiếp xúc tăng lên (ở cùng nhiệt độ), màu sắc trở nên sâu hơn. Lưu ý rằng sự thay đổi màu sắc cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như loại vật liệu ở phía đối diện (tức là phía không có nguồn nhiệt), đặc tính nhiệt, áp lực tiếp xúc và lưu lượng không khí, do đó, việc hiệu chuẩn phải được thực hiện trong điều kiện sử dụng thực tế.

Cách sử dụng thermoscael