Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Phim đo phân bố nhiệt

Thermoscale

Cấu tạo và nguyên lý

Cấu tạo

Phim nền được phủ một lớp tạo màu cảm nhiệt và một lớp bảo vệ, như trong hình trên. Chạm bề mặt không bóng vào nguồn nhiệt và quan sát mặt bóng của tấm để xem các kiểu màu thể hiện sự phân bố nhiệt.

Nguyên lý

Nhiệt làm nóng chảy chất tạo màu và làm cho các thành vi nang (microcapsules) có thể thấm qua, cho phép chất hiển thị xâm nhập vào các hạt rất nhỏ, nơi nó phản ứng với chất tạo màu để tạo ra màu sắc.

Đặc điểm

Đặc điểm

Mức độ thay đổi màu sắc phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn nhiệt và thời gian tiếp xúc. Ngay cả ở cùng một nhiệt độ, thời gian tiếp xúc ngắn hơn tạo ra màu nhạt hơn với sắc thái xanh lam và thời gian tiếp xúc ngày càng tăng làm cho màu sắc đậm hơn với sắc thái màu đỏ. Lưu ý rằng sự thay đổi màu sắc cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như loại vật liệu ở phía đối diện (tức là phía không có nguồn nhiệt), đặc tính nhiệt, áp lực tiếp xúc và lưu lượng không khí, do đó, việc hiệu chuẩn phải được thực hiện trong điều kiện sử dụng thực tế

Phạm vi nhiệt độ đề xuất: 15 ° C-30 ° C Độ ẩm dịch vụ đề xuất: 35% RH-80% RH

  • * Các màu mẫu trên do Fujifilm sản xuất trong điều kiện thử nghiệm. Việc hiệu chuẩn phải được thực hiện trong điều kiện sử dụng thực tế để đảm bảo nhiệt độ tương ứng.

Thermoscale 100

Các tấm nhiệt chuyển sang màu đen khi chúng tiếp xúc với nguồn nhiệt. Thời gian tiếp xúc ngắn tạo ra màu nhạt. Khi thời gian tiếp xúc tăng lên (ở cùng nhiệt độ), màu sắc trở nên sâu hơn. Lưu ý rằng sự thay đổi màu sắc cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như loại vật liệu ở phía đối diện (tức là phía không có nguồn nhiệt), đặc tính nhiệt, áp lực tiếp xúc và lưu lượng không khí, do đó, việc hiệu chuẩn phải được thực hiện trong điều kiện sử dụng thực tế.

Phạm vi nhiệt độ đề xuất: 15 ° C-30 ° C Độ ẩm dịch vụ đề xuất: 35% RH-80% RH

  • * Các màu mẫu trên do Fujifilm sản xuất trong điều kiện thử nghiệm. Việc hiệu chuẩn phải được thực hiện trong điều kiện sử dụng thực tế để đảm bảo nhiệt độ tương ứng.

Cách sử dụng thermoscael

1

Cắt một miếng phim Thermoscale theo hình dạng / chiều dài yêu cầu và đặt nó vào hoặc bên trong thiết bị.

2

Vận hành thiết bị bình thường để tấm Thermoscale tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt.

  • * Mặt không bóng phải đối diện với nguồn nhiệt.
3

* Mảng màu được tạo ra trên tấm Thermoscale để phản ứng với sự phân bố nhiệt.

4

Lấy tấm Thermoscale ra và quan sát từ mặt bóng.

  • * Mảng màu cho biết sự phân bố nhiệt trên bề mặt nhiệt.