หน้าหลัก

NEVER STOP

ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์

เมื่อชีวิตของเรามีความสมบูรณ์มากขึ้น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศก็มีความรุนแรงมากขึ้นไปด้วย จนกลายเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต จะต้องรักษาความสมดุลทางเศรษฐกิจให้กับโลกใบนี้ ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น นอกจากความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับใช้พลังงานทดแทนในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา ฟูจิฟิล์มจะเดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีเทปแม่เหล็กที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่มีจำนวนมหาศาลและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันได้ในระยะยาวอย่างปลอดภัย ข้อมูลดิจิทัลส่วนมากมักจะถูกจัดเก็บบนเซิฟเวอร์ แต่ศูนย์จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมักจะใช้พลังงานจำนวนมาก ส่งผลให้การลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นประเด็นสำคัญ ฟูจิฟิล์มจึงพัฒนาเทคโนโลยีเทปแม่เหล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมหาศาลทั่วโลก เนื่องจากเทคโนโลยีเทปแม่เหล็กเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงาน ทำให้การผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากศูนย์จัดเก็บข้อมูลลดลงอย่างมาก

การจัดเก็บข้อมูลทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะสูญหายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่ ฟูจิฟิล์มจะไม่หยุดปฏิวัติวิถีการจัดเก็บของมูลดิจิทัลที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

จากความชำนาญกว่า 80 ปีในด้านฟิล์มถ่ายภาพ ฟูจิฟิล์มเป็นผู้บุกเบิกการนำแม่เหล็ก Barium Ferrite มาใช้กับเทคโนโลยีนาโน นอกจากนี้ เรายังคิดค้นเทปแม่เหล็กแรงสูงที่มีขนาดเท่าผ่ามือและมาพร้อมความจุสูงถึง 400TB สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้นานกว่า 50 ปี*1 และใช้พลังงานน้อยกว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทั่วไป ทำให้กลายเป็นตัวเลือกด้านการจัดเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือ คุ้มราคาและดีต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ปัจจุบัน เทปแม่เหล็กเหล่านี้รองรับบริการจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud ซึ่งเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ฟูจิฟิล์มจะไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรม และรักษาข้อมูลดิจิทัลเพื่ออนาคต

*1 อายุการเก็บข้อมูลโดยวัดจากการทดสอบภายใน
 

โรงงานที่ล้ำสมัยของเราทั่วโลกสามารถผลิตวัสดุอิเล็กทรอนิกส์มีความบริสุทธิ์สูง และการประกันห่วงโซ่อุปทานให้แก่วงการอุตสาหกรรม ผ่านกลยุทธ์การลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยลดขนาดแผงวงจรที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ลง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์จัดเก็บข้อมูลไปจนถึงอุปกรณ์ไร้สาย เทคโนโลยี 5G และยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์

เราจะไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลของเรา

วัสดุสำหรับการผลิตจอภาพ

จากประสบการณ์กว่า 80 ปีที่เราคิดค้นนวัตกรรม เรามุ่งมั่นพัฒนาวัสดุสำหรับผลิตจอภาพอย่างต่อเนื่อง

ฟูจิฟิล์มได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาจากความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจถ่ายภาพกว่าหลายสิบปี เพื่อสร้างสรรค์ฟิล์มคุณภาพสูงที่ใช้ในการผลิตจอภาพผลึกเหลว (Liquid Crystal Display หรือ LCD) เช่นจอภาพ LCD ในโทรทัศน์ และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ในกรณีที่แสงไม่สามารถเดินทางผ่านจอภาพ LCD ได้ จะทำให้การแสดงภาพไม่ชัดเจน และไม่สวยงาม ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ได้โดยการใช้แผ่นโพลาไรซ์ แต่แผ่นโพลาไรซ์จะต้องใช้คู่กับฟิล์มถนอมแผ่นโพลาไรซ์ ซึ่งฟูจิฟิล์มนับเป็นหนึ่งในบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตฟิล์มเหล่านี้ ทำให้ฟิล์มของฟูจิฟิล์มกลายเป็นที่นิยม

ในช่วงปี ค.ศ. 1990 ฟูจิฟิล์มพัฒนาฟิล์มแบบ Wide View (WV) ออกสู่ตลาด ซึ่งปัจจุบันเป็นฟิล์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการผลิตจอภาพ LCD โดยฟิล์มดังกล่าวสามารถขยายมุมมองภาพบนจอภาพ LCD ได้มากขึ้นอีกเท่าตัว และทำให้มองเห็นภาพสวย คมชัด แม้มองจากแนวทแยงมุม*2 ทุกวันนี้ ฟิล์ม Wide View (WV) ของเราได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้ผลิตจอคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ เรายังพัฒนาฟิล์มเซ็นเซอร์แผงสัมผัส EXCLEAR ซึ่งใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพแบบซิลเวอร์เฮไลด์ (Silver-Halide Photographic Technology) เมื่อเทียบกับฟิล์มอินเดียมทินออกไซด์ (Indium Tin Oxide หรือ ITO) ซึ่งเป็นฟิล์มที่มีการใช้งานโดยทั่วไป ฟิล์ม EXCLEAR ช่วยให้ระบบสัมผัสของจอภาพตอบสนองได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นจอเล็กหรือใหญ่ หรือจอภาพแบบสามมิติ อีกทั้งยังมีความแข็งแรงคงทนต่อการหักงอ

เทคโนโลยีของเราเบิกทางสู่อนาคตของการผลิตจอภาพที่สดใส และคมชัดมากยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะผลิตวัสดุเพื่อการผลิตจอภาพรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสาเหตุที่เราเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็นให้ดียิ่งขึ้นไป

*2 เมื่อใช้งานจอภาพ LCD ในโหมด TN

ส่วนประกอบของจอภาพ

จากประสบการณ์กว่า 80 ปีที่เราคิดค้นนวัตกรรม เรามุ่งมั่นพัฒนาวัสดุสำหรับผลิตจอภาพอย่างต่อเนื่อง

ฟูจิฟิล์มได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาจากความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจถ่ายภาพกว่าหลายสิบปี เพื่อสร้างสรรค์ฟิล์มคุณภาพสูงที่ใช้ในการผลิตจอภาพผลึกเหลว (Liquid Crystal Display หรือ LCD) เช่นจอภาพ LCD ในโทรทัศน์ และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ในกรณีที่แสงไม่สามารถเดินทางผ่านจอภาพ LCD ได้ จะทำให้การแสดงภาพไม่ชัดเจน และไม่สวยงาม ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ได้โดยการใช้แผ่นโพลาไรซ์ แต่แผ่นโพลาไรซ์จะต้องใช้คู่กับฟิล์มถนอมแผ่นโพลาไรซ์ ซึ่งฟูจิฟิล์มนับเป็นหนึ่งในบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตฟิล์มเหล่านี้ ทำให้ฟิล์มของฟูจิฟิล์มกลายเป็นที่นิยม

ในช่วงปี ค.ศ. 1990 ฟูจิฟิล์มพัฒนาฟิล์มแบบ Wide View (WV) ออกสู่ตลาด ซึ่งปัจจุบันเป็นฟิล์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการผลิตจอภาพ LCD โดยฟิล์มดังกล่าวสามารถขยายมุมมองภาพบนจอภาพ LCD ได้มากขึ้นอีกเท่าตัว และทำให้มองเห็นภาพสวย คมชัด แม้มองจากแนวทแยงมุม*3 ทุกวันนี้ ฟิล์ม Wide View (WV) ของเราได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้ผลิตจอคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ เรายังพัฒนาฟิล์มเซ็นเซอร์แผงสัมผัส EXCLEAR ซึ่งใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพแบบซิลเวอร์เฮไลด์ (Silver-Halide Photographic Technology) เมื่อเทียบกับฟิล์มอินเดียมทินออกไซด์ (Indium Tin Oxide หรือ ITO) ซึ่งเป็นฟิล์มที่มีการใช้งานโดยทั่วไป ฟิล์ม EXCLEAR ช่วยให้ระบบสัมผัสของจอภาพตอบสนองได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นจอเล็กหรือใหญ่ หรือจอภาพแบบสามมิติ อีกทั้งยังมีความแข็งแรงคงทนต่อการหักงอ

เทคโนโลยีของเราเบิกทางสู่อนาคตของการผลิตจอภาพที่สดใส และคมชัดมากยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะผลิตวัสดุเพื่อการผลิตจอภาพรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสาเหตุที่เราเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็นให้ดียิ่งขึ้นไป

*3 เมื่อใช้งานจอภาพ LCD ในโหมด TN

เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพถ่ายของเรา ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยวิศวกรในการตรวจหารอยแยกต่าง ๆ ของสะพาน อุโมงค์ และโครงสร้างขนาดใหญ่ต่าง ๆ สามารถลดเวลาการทำงาน และการใช้พลังงานลงได้

ในประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐมีการตรวจสภาพความคงทนแข็งแรงของสะพาน อุโมงค์ และโครงสร้างขนาดใหญ่อย่างสม่ำเสมอ หลังจากเปิดใช้มานานหลายสิบปี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเหล่านี้มีจำนวนมากกว่าวิศวกรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง และวิศวกรที่มีประสบการณ์และทักษะ เพื่อทำการตรวจสอบด้วยตาเปล่า ทำสัญลักษณ์เพื่อระบุตำแหน่งรอยแยกต่าง ๆ และสเก็ตช์ภาพรอยแยก แล้วแปลงเป็นภาพดิจิทัล

เนื่องจากมีโครงสร้างขนาดใหญ่หลายแห่งที่ต้องได้รับการตรวจสอบ อีกทั้งยังต้องใช้เวลานาน เพราะขาดวิศวกรที่มีทักษะ ทำให้กระบวนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพต่ำและกลายเป็นปัญหาเร่งด่วน เราจึงได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ด้วยภาพที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เราได้ปรับใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางการแพทย์ด้วยภาพถ่ายของเรา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ระบุตำแหน่งเส้นเลือดได้โดยอัตโนมัติ มาใช้ระบุตำแหน่งรอยแยกในโครงสร้างขนาดใหญ่ การปรับใช้เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเพื่อตรวจหารอยแตกในโครงสร้างได้ นอกจากนี้เรายังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรอยแยกและบริษัทที่ปรึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายของรอยแตกต่าง ๆ จำนวนมาก ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการเหล่านี้เป็นบ่อเกิดเทคโนโลยีวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายของเรา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ อีกทั้ง เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ได้อย่างมาก และช่วยให้วิศวกรทั่วประเทศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราจะไม่หยุดยั้งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้โลกใบนี้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ระบบการพิมพ์แบบดิจิทัลของเราได้รับการคิดค้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้ประยุกต์ใช้(1)เทคโนโลยีจากกระบวนการผลิตฟิล์มเข้ากับส่วนที่เป็นชั้นไวแสง (Photosensitive Layer) (2)หัวพิมพ์ที่มีความเร็วและความแม่ยำสูงที่สามารถจ่ายน้ำหมึกออกมาได้มากถึง 5 พันล้านหยดต่อวินาที และ(3)เทคโนโลยีเฉพาะที่ช่วยป้องการไม่ให้ภาพเบลอ เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์ดิจิทัลที่มีคุณภาพทัดเทียมกับการพิมพ์แบบออฟเซ็ท รวมถึงความสามารถในการพิมพ์สีได้หลากหลาย และเรียบเนียน ซึ่งเครื่องพิมพ์ดิจิทัลในยุคก่อนไม่สามารถทำได้

นอกจากวิธีการพิมพ์แบบออฟเซ็ทแล้ว เรายังนำเสนอผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโซลูชั่นด้านสิ่งพิมพ์ดิจิทัลหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรักษาความสมดุลของคุณภาพและราคา

เรามีหน้าที่ค่อยสนับสนุนการผลิตเนื้อหาให้มีความหลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทั่วไป หรือเนื้อหาที่มีคุณทางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีของฟูจิฟิล์มจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้

ในโลกของเทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ต น้ำหมึก และระบบการพิมพ์ที่มีการแข่งขันสูง ฟูจิฟิล์มใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และนวัตกรรมที่สั่งสมมานานหลายสิบปี เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอิงค์เจ็ต เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และรองรับอุตสาหกรรม อย่างเช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ และบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีอิงค์เจ็ตเป็นเทคโนโลยีที่จะปฏิวัติและบุกเบิกอนาคตของอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ด้วยการพัฒนาศักยภาพของเราในหลาย ๆ ด้าน ทำให้ฟูจิฟิล์มเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบบครบวงครเพียงไม่กี่แห่งในโลก

นอกจากจะมีความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีอิงค์เจ็ตขั้นสูงได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือแล้ว จุดเด่นอีกอย่างของฟูจิฟิล์มก็คือความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีทั้งหมดได้เอง ไม่ว่าจะเป็นหัวพิมพ์อิงค์เจ็ตของกลุ่มบริษัทฟูจิฟิล์ม ไปจนถึงน้ำหมึกและระบบการประมวลผลภาพถ่าย

ยังมีเทคโนโลยีและความก้าวหน้าอีกมากมายที่เราอยากจะพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอิงค์เจ็ต และนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสู่โลกใบนี้

เลนส์ความละเอียด 4K และ 8K

อุตสาหกรรมการแพร่ภาพและกระจายเสียงจำเป็นต้องใช้เลนส์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด เนื่องจากการถ่ายวิดีโอแต่ละมุมจะมีจุดโฟกัสที่แตกต่างกัน จึงต้องอาศัยกล้องและเลนส์ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลได้นำมาสู่ความก้าวหน้าด้านคุณภาพของภาพภ่าย ส่งผลให้เกิดความต้องการเลนส์ที่มีความละเอียดสูงเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ที่เราได้เริ่มคิดค้นเลนส์สำหรับการถ่ายวิดีโอ เรายังคงเดินหน้าพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายเลนส์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

ในปี ค.ศ. 2015 เราเปิดตัวเลนส์ตระกูล UA ซึ่งกลายเป็นเลนส์ที่มีความละเอียดระดับ 4K รุ่นแรกของเรา ใช้สำหรับงานด้านการถ่ายวิดีโอ ในระหว่างที่เราทำการวิจัยและพัฒนาเลนส์รุ่นดังกล่าว เราได้ศึกษาการทำงานของช่างภาพและรับทราบความต้องการของพวกเขาอย่างใกล้ชิด ทำให้เราสามารถพัฒนาเลนส์ที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกในกิจการแพร่ภาพและกระจายเสียง กิจการถ่ายทดสด และบริษัทถ่ายทำภาพยนต์ นอกจากเลนส์รุ่นนี้จะกลายเป็นเลนส์ต้นแบบให้แก่เลนส์รุ่นใหม่แล้ว ยังก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในวงการถ่ายภาพและวิดีโอ ที่ผลักดันให้เกิดการผลิตสื่อที่มีความละเอียดระดับ 4K เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบัน ฟูจิฟิล์มประสบความสำเร็จในการผลิตเลนส์สำหรับการถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดระดับ 8K เพื่อตอบรับต่อความต้องการด้านการถ่ายวิดีโอคุณภาพสูง โดยเลนส์ดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการแพร่ภาพและกระจายเสียง ซึ่งหวังว่าเลนส์ดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการขยายตัวของการถ่ายภาพและวิดีโอด้วยความละเอียด 8k

เราจะไม่หยุดยั้งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อมอบภาพถ่ายที่มีความละเอียดและคมชัดยิ่ง ๆ ขึ้นไป

นวัตกรรมไมโครฟิลเตอร์เพื่อการผลิตเบียร์

เราได้ประยุกต์เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาจากธุรกิจภาพถ่าย ในการผลิตแผ่นกรองกำจัดยีสต์ซึ่งมีรูพรุนขนาดเล็กเพียง 1 ใน 1,000,000 ส่วนของความหนา 1 เมตร สามารถกรองยีสต์และแบคทีเรียได้ดีขึ้น ทำให้เบียร์มีคุณภาพที่ดีและรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น

เรายังคงเดินหน้ารับมือกับความท้าทาย เพื่อส่งมอบเบียร์รสชาติดีเยี่ยมให้กับผู้บริโภค

เทคโนโลยีฟิล์มถ่ายภาพนับเป็นหัวใจหลักของธุรกิจของเรามาอย่างเนิ่นนาน เราได้ประยุกต์เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ากับธุรกิจที่หลากหลายของเรา ในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ เราพบว่าเทคโนโลยีการสร้างรูพรูนขนาดเล็กบนแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ สามารถนำมาใช้เพื่อการกรองกำจัดยีสต์ได้เป็นอย่างดี ก่อนหน้านี้จะต้องใช้ความร้อนในการกำจัดยีสต์เพื่อลดการเสื่อมคุณภาพของเบียร์ แต่การใช้แผ่นกรองที่มีรูพรูนขนาดเล็กก็สามารถกำจัดยีสต์ และแบคทีเรียในเบียร์ได้จนหมด โดยไม่จำเป็นต้องผ่านความร้อน จึงเกิดผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าดราฟ์เบียร์ เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแค่ทำให้ดราฟ์เบียร์สามารถบรรจุอยู่ในรูปแบบขวด หรือกระป๋องได้เท่านั้น แต่ยังทำให้เบียร์มีรสชาติที่อร่อยขึ้นอีกด้วย

แน่นอน เราไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ เพราะเทคโนโลยีการกรองอนุภาคขนาดเล็กนี้ ได้นำใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานการผลิตเชิงอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่ง เพื่อดักจับสิ่งแปลกปลอมในน้ำที่ใช้ในกระบวนการทำความสะอาดชิ้นส่วนจอภาพ LCD และอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ HDD รวมถึงการดักจับสารเคมีในผลิตภัณฑ์สารเคลือบ

เราจะไม่หยุดยั้งพัฒนาเทคโนโลยีของเราที่จะช่วยให้โลกใบนี้ดียิ่งขึ้น