หน้าหลัก

แคมเปญระดับโลก

NEVER STOP

การแก้ไขปัญหาสังคม

ฟูจิฟิล์มมีส่วนร่วมในการรับมือกับความท้าทายทางสังคมด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ในสาขาธุรกิจที่หลากหลายของเรา ผ่านนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ การบริการ และการพัฒนาเทคโนโลยี

[image] Reconnecting the isolated to society

เชื่อมต่อผู้คนกลับเข้าสู่สังคม

- สนับสนุนการทำงานเพื่อช่วยชีวิตผู้คนด้วยโซลูชันด้าน IT -

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) นั้นต้องใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วยจัดการขั้นตอนการทำงานและการดำเนินงานของธุรกิจให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดหรือองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสามารถช่วยเสริมแกร่งองค์กรในอนาคตและเพิ่มศักยภาพของพนักงานได้ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะอันล้ำสมัย ฟูจิฟิล์มจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมอันทรงคุณค่าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคม เราจะไม่หยุดยั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้นและสังคมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ความท้าทายของเรา

เราจะยังเดินหน้าท้าทายปัญหาสังคมด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ๆ จากทั้ง 4 ภาคธุรกิจ อันได้แก่ ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ ธุรกิจนวัตกรรมสิงพิมพ์เพื่อธุรกิจ และธุรกิจด้านการถ่ายภาพ

[image] Healthcare
ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้น ในฐานะบริษัทด้านธุรกิจการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร

[image] Materials
ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์

ในด้านธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ เรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การผลักดันการรีไซเคิลทรัพยากร และการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

[image] Business Innovation
ธุรกิจนวัตกรรมสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจ

การนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจของคุณ โดยการใช้เทคโนโลยี AI สำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน

*บริษัท Fujifilm Business Innovation กำลังมุ่งพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจ

[image] Imaging
ธุรกิจด้านการถ่ายภาพ

เราเสนอรูปแบบของภาพถ่ายที่หลากหลายในการเก็บรักษาความทรงจำและช่วงเวลาดีๆ และมีส่วนช่วยในการเพิ่มความมีชีวิตชีวา และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เราไม่หยุดยั้ง...ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้

ในแต่ละธุรกิจที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม เราเรียนรู้ที่จะต่อยอดและประยุกต์องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรของเรา เพื่อทำให้โลกใบนี้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 

เราจะไม่หยุดยั้ง...สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้นและสังคมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

วิดีโอนี้ได้รับอนุญาตเพื่อการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.1732/2564 และบุคคลในวิดีโอไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์

บทความพิเศษ - ความมุ่งมั่นสู่อนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง -