หน้าหลัก

เทคโนโลยีพื้นฐาน

ภาพถ่าย

ความสามารถในการจัดการและดําเนินการกับข้อมูลในกระบวนการที่แสดงรายการและเหตุการณ์ในภาพ ทําให้สังเกตได้ง่าย

  • เธรดที่เชื่อมโยงแนวคิดที่ตรงกันข้าม เช่น ความสามารถในการรวมความเป็นจริงเข้ากับสถิติและความสามารถในการคาดการณ์ความเสี่ยงในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบที่แข็งแกร่ง

  • เราแสดงภาพและนำเสนอข้อมูลที่ลูกค้าต้องการดูได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้วยประสิทธิภาพ ความแม่นยํา และฟังก์ชันการทํางานสูง สําหรับสภาพแวดล้อมและปรากฏการณ์ที่หลากหลายที่ส่งผลกระทบต่อตลาด