หน้าหลัก

แม่พิมพ์สำหรับหนังสือพิมพ์

NEW

พรีเพรสและสภาวะการพิมพ์ที่เกียวข้องกับการผลิตหนังสือพิมพ์เป็นกุญแจสำคัญในการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์หนังสือพิมพ์ของเรา

  LP-NNV LH-NN2
ชนิดของแม่พิมพ์ CTP แม่พิมพ์โฟโต้โพลีเมอร์ แม่พิมพ์โฟโต้โพลีเมอร์
แหล่งกําเนิดแสง  แอลดี ไวโอเลต 405 นาโนเมตร ความร้อน 830 นาโนเมตร ไออาร์ เลเซอร์
ความไวแสง 0.05mJ/ซม.2 75mJ/ซม.2
รายละเอียด @100 lpi 2-98% 1-99%
ยอดพิมพ์ 300,000 300,000
แสงนิรภัย ไฟเหลือง G10 ไฟเหลืองที่ไม่มียูวี
น้ำยาล้างแม่พิมพ์ LP-DNNW LP-DZ
น้ำยาล้างเสริม LP-DNR LP-DRZ
กาวกัม FN-6 FN-6