หน้าหลัก

แม่พิมพ์ SUPERIA ไวโอเลต

NEW

ข้อมูลจำเพาะ

การประยุกต์ใช้งานพิมพ์

เชิงพาณิชย์

ประเภทเลเซอร์

LD ไวโอเลต 405 นาโนเมตร

ความไว

0.045 – 0.09 mJ/ซม.2

ความละเอียด:

200 lpi (1 – 99%) ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

ความสามารถในการสกรีน FM

20μm FM (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)

เกจวัดแผ่นเพลต

0.15, 0.2, 0.3 มม.

แสงที่ปลอดภัย

สีเหลืองสว่าง (G10 หรือ L36W62) สําหรับพรีเพรส (pre-press)

คอนทราสต์

ยอดเยี่ยม

น้ำยาล้างฟิล์ม/สารเติม

โซลูชันการตกแต่งพื้นผิวขั้นสุดท้าย (LC-V) ไม่จําเป็นต้องมีน้ำยาล้างฟิล์ม/สารเติม

อายุการใช้งานของอ่างน้ำ (Bath life)

สูงสุด 8 สัปดาห์ หรือ 20 ม2/ลิตร

ยาง (Gum)

ไม่จําเป็น

ความยาวในการทำงาน (ไม่ได้อบ)*1

สูงสุด 200,000

ความยาวในการทำงาน (อบ)*1

สูงสุด 400,000

ความยาวในการใช้งาน UV (ไม่ได้อบ)

เหมาะสําหรับการทำงานระยะสั้นถึงปานกลางที่ใช้สารล้างและสารละลายฟาวน์เท่นตามที่แนะนํา

*1 ความยาวในการทำงานขึ้นอยู่กับกำลังของเลเซอร์และสภาพของแท่นพิมพ์เสมอ