หน้าหลัก

เครื่องประมวลผลวีดิทัศน์ / แหล่งกำเนิดแสง

ระบบกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารที่ใช้เทคโนโลยีการควบคุมแสงและประมวลภาพที่พัฒนาขึ้นสำหรับสาขาทางการแพทย์