หน้าหลัก

ระบบ 6000

NEW

ระบบกล้องส่องตรวจภายในแบบ Multi-LED

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

LCI & BLI มาตรฐานใหม่

เทคโนโลยี Multi-Light

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถสร้างภาพที่เหมาะสําหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการผ่านการประมวลผลภาพ ร่วมกับการควบคุมอัตราส่วนความเข้มระหว่างไฟหลายดวงได้อย่างแม่นยํา 
โดยจะใช้แสงสีขาวในการแสดงภาพวัตถุในสีธรรมชาติ รวมถึงแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นสําหรับความแตกต่างระหว่างหลอดเลือดขนาดเล็กและโครงสร้างของชั้นผิวเยื่อเมือกเพื่อสร้างภาพที่คมชัด
โดยการเพิ่มการประมวลผลสัญญาณไปยังภาพที่ได้รับผ่านแสงเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะให้ภาพแสงสีขาวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพ LCI/BLI ด้วย

แหล่งกําเนิดแสง LED ที่ประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน

คุณสมบัติ 5 ประการเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบที่ราบรื่น

(2) ส่วนควบคุม G7

(3) ขั้วต่อแบบ One Step พร้อมเทคโนโลยีแบบไร้การสัมผัส

เทคโนโลยีแบบไร้การสัมผัส 

(4) ประสิทธิภาพในการสอด   

EC-720R/M,I,L
การบังคับขั้นสูง
การงอแบบปรับได้