หน้าหลัก

XL-4450

NEW

แหล่งกําเนิดแสงพร้อมหลอดไฟ xenon

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

กําลังไฟ

230 V ± 10 %, 50 Hz, 1.7 A 
230 V ± 10 %, 50 Hz, 1.7 A

ขนาด (ก×ส×ล)

390×155×450 มม.

น้ำหนัก

15 กก.

ค่าพิกัดหลอดไฟ

หลอดไฟหลัก : หลอดไฟ Xenon 300W LMP-002
ไฟฉุกเฉิน : หลอดไฟฮาโลเจน 75W

การควบคุมแสง

การควบคุมแสงอัตโนมัติ

วิธีลดความร้อนจากหลอดไฟ

ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอัด

ปั๊มจ่ายอากาศ

สูง กลาง ต่ำ ปิด

ประหยัดแสง

เปิด ปิด

ไฟส่องสว่าง

เปิด ปิด

  • ชื่อผลิตภัณฑ์ แหล่งกําเนิดแสง
  • GMDN : 35158
  • ชื่อสามัญ : แหล่งกําเนิดแสงผ่านกล้องส่องตรวจภายใน ใช้พลังงานจากสายไฟ