หน้าหลัก

ระบบ 7000

NEW

ระบบกล้องส่องทางเดินอาหารเพื่อการวินิจฉัยพร้อมศักยภาพการใช้งานที่ดีขึ้น และด้วยแหล่งกำเนิดแสงที่มาพร้อมระบบแสง LED กำลังสูง 4 ดวง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

เพื่อการวินิจฉัยที่ดีขึ้น

เทคโนโลยี Multi-Light

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถสร้างภาพที่เหมาะสําหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผ่านการประมวลผลภาพร่วมกับการควบคุมที่แม่นยําของอัตราส่วนความเข้มจากไฟหลายดวง ระบบ 7000 ใช้ไฟ LED กำลังสูงสี่ประเภท: ไฟ LED สีน้ำเงินสร้างแสงความยาวคลื่นสั้นและไฟ LED สีแดง/สีเขียว/สีน้ำเงินที่รวมกับไฟสีขาว เทคโนโลยี Multi-light ดําเนินการประมวลผลสัญญาณสําหรับภาพที่ได้รับจากแสงสีขาวและแสงความยาวคลื่นสั้นเพื่อสร้างภาพ LCI และ BLI

ลำไส้ใหญ่
หลอดอาหาร
ลำไส้ใหญ่

ภาพที่มีความคมชัดสูงเหมาะสําหรับการสังเกตรูปแบบหลอดเลือดขนาดเล็กและพื้นผิวขนาดเล็ก การส่องกล้อง (Endoscopy) นั้นทำได้ดีกับ BLI

กระเพาะอาหาร
หลอดอาหาร

LCI จะเป็นประโยชน์สําหรับการตรวจจับด้วยรูปแบบพื้นผิวและหลอดเลือด เห็นความแตกต่างของสีเล็กน้อยด้วยโทนสีธรรมชาติ โดยใช้องค์ประกอบ "สีแดง"

ไฟสีขาว

หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร

ภาพสามมิติที่สว่าง คมชัด ด้วยโทนสีเดียวกับแหล่งกำเนิดแสงแบบ xenon Megapixel CMOS ช่วยให้สามารถถ่ายภาพความคมชัดสูงและใช้งานได้กับสัญญาณรบกวนระดับต่ํา

โหมดการสังเกตสามารถสลับได้โดยปุ่มบนส่วนควบคุมกล้องส่อง

ขอบเขตการมองเห็นกว้าง 170°

EC-760R-V/M, I, L, EC-760P-V/M, L และ EC-760S-V/L

Megapixel CMOS + HDTV output

EG-760R, EG-760Z, EG-760CT, EC-760R-V/M, I, L, EC-760ZP-V/M, L, EC-760P-V/M, L, EC-760S-V/L และ EC-760Z-V/M, L

การขยายภาพหลากระดับ

EG-760Z, EC-760ZP-V/M, L and EC-760Z-V/M, L

โหมดคุณสมบัติการขยายภาพแบบต่างๆ

มีโหมดการขยายภาพ Step Zoom ทั้งแบบ “2 Step” “3 Step” และ “5 Step” พร้อมด้วยโหมดการซูมอย่างต่อเนื่อง ด้วยโหมดนี้สามารถขยายภาพได้ง่ายๆเพียงกดปุ่มบนส่วนควบคุมกล้อง

ภาพขยาย

เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น

กลไกการปรับความยืดหยุ่น

EC-760R-V/M, I, L, EC-760ZP-V/M, L, EC-760P-V/M, L, EC-760S-V/L and EC-760Z-V/M, L

ดัชนีบนแหวนปรับความยืดหยุ่น

สามารถปรับเปลี่ยนความยืดหยุ่นของท่อสอดได้ด้วยวงแหวนปรับ

การส่งถ่ายแรงเพื่อการสอดขั้นสูง

EC-760R-V/M, I, L, EC-760ZP-V/M, L, EC-760P-V/M, L, EC-740T/M, L, EC-760S-V/L and EC-760Z-V/M, L

ส่วนใช้งานกล้องที่ยืดหยุ่นได้ออกแบบเพื่อรองรับการถ่ายทอดการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติหัตถการ การสอดและการพลิกหมุนไปยังจนส่วนปล่อยของกล้องส่องตรวจ

ผ่านลําไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์

สอดเข้าลึก ๆ

การงอแบบปรับได้

EC-760R-V/M, I, L, EC-760ZP-V/M, L, EC-760P-V/M, L, EC-740T/M, L, EC-760S-V/L and EC-760Z-V/M, L

งอได้ง่าย

กลับไปสู่รูปทรงตรงได้อย่างง่ายดาย

ปลายของส่วนที่ยืดหยุ่นได้อ่อนนุ่ม ทําให้กล้องส่องงอได้อย่างง่ายดาย ส่วนที่ยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการกลับสู่รูปทรงตรง

ส่วนควบคุม G7

ขั้วต่อแบบขั้นตอนเดียว พร้อมเทคโนโลยีแบบไร้การสัมผัส

เทคโนโลยีแบบไร้การสัมผัส

สามารถรองรับใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจรุ่นก่อนได้หลายหลาก

ใช้ได้กับกล้องส่องตรวจภายในซีรีส์ 700, 600 / 500

  BLI BLI-สว่าง LCI WLI FICE
ซีรีส์ 700
ซีรีส์ 600 / 500

 

กล้องส่องตรวจภายใน 600/500 สามารถใช้งานร่วมกับโหมดแสงสีขาวและ FICE ได้

  • * FICE : การปรับปรุงสีการถ่ายภาพสเปคตรัมที่ยืดหยุ่น

แหล่งกําเนิดแสงพลังงานต่ำ ใช้งานได้ยาวนาน และสว่างสดใส

สําหรับความต้องการที่หลากหลาย

กล้องส่องเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

ตัวกล้องส่องที่บางเฉียบซึ่งนําเสนอฟังก์ชันต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับการตรวจ ซึ่งมีศักยภาพในการบรรเทาความรู้สึกไม่สบายของผู้ป่วย

EG-740N

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนบน

EC-760P-V/M, L

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง

กล้องส่องสําหรับการรักษา

รองรับการรักษาได้หลายรูปแบบด้วยการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย

EG-760CT

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนบนสําหรับการรักษา

EC-740T/M, L

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนล่างสําหรับการรักษา