หน้าหลัก

Sonosite PX

เครื่องอัลตร้าซาวด์ ณ จุดเกิดเหตุ/จุดดูแล ที่ให้เทคโนโลยีภาพชัดเจน และ ทันสมัยที่สุด ที่ Fujifilm Sonosite เคยมีมา

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

C5-1

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง,สูตินรีเวช,ปอด,กล้ามเนื้อและกระดูก,เส้นประสาท

ช่วงความถี่
5-1 MHz 

ความลึก
30 เซนติเมตร

ใช้ร่วม Biopsy-kit
ทำได้, in-plane guide

IC10-3

NEW

การใช้งาน
สูตินรีเวช

ช่วงความถี่
10-3 MHz

ความลึก
15 เซนติเมตร

Biopsy-kit
ใช้ร่วมกับ Fixed angle guide (แบบใช้ครั้งเดียว)

L12-3

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง,หลอดเลือดดำ,ปอด,เต้านม,กล้ามเนื้อและกระดูก,เส้นประสาท,ดวงตา

ช่วงความถี่
12-3 MHz

ความลึก
9 เซนติเมตร

Biopsy-Kit
ทำได้ Angle, in-plane guide

L15-4

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง,หลอดเลือดดำ,เต้านม,กล้ามเนื้อและกระดูก,เส้นประสาท,อวัยวะส่วนตื่น

ช่วงความถี่
15-4 MHz

ความลึก
6 เซนติเมตร

ใช้ร่วม Biopsy-kit
ทำได้, in-plane guide

L19-5

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง,หลอดเลือดดำ,ปอด,กล้ามเนื้อและกระดูก,เส้นประสาท,อวัยวะส่วนตื่น,ดวงตา

ช่วงความถี่
19-5 MHz

ความลึก
6cm

Biopsy-kit
ทำได้, in-plane guide, multiple-depth, out-plane guide

P5-1

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง,หัวใจ,ปอด,สูติ,เบ้าตา

ช่วงความถี่
5-1 MHz

ความลึก
35 เซนติเมตร