หน้าหลัก

สารควบคุมคุณภาพ

NEW

สารควบคุมคุณภาพที่พัฒนาขึ้นสําหรับ FUJI DRI-CHEM โดยเฉพาะ 

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

QP-H / QP-L

3 มล. × 6 ขวด/กล่อง
สารควบคุมคุณภาพสำหรับเคมีและเอนไซม์ทั่วไป

  • * ใช้ได้กับ ALB, BUN, Ca, CRE, GLU, IP, Mg, TBIL, Tcho, TG, TP, UA, ALP, CPK, GGT, GOT/AST, GPT/ALP, LDH และ v-AMY

QN (QN)

3 มล. × 2 ขวด/กล่อง
สารควบคุมคุณภาพสําหรับแอมโมเนีย

QE

1 มล. × 10 หลอด/กล่อง
สารควบคุมคุณภาพสำหรับอิเล็กโทรไลต์