หน้าหลัก

วัสดุอื่น ๆ

NEW

วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในเครื่องวิเคราะห์ FUJI DRI-CHEM 

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

หลอดบรรจุเลือด

500 ชิ้น/กล่อง

หลอดHeparin 0.5 มล.
หลอดHeparin 1.5 มล.

สําหรับ FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / 7000 / NX500  / NX700

หลอดธรรมดา 0.5 มล.
หลอดธรรมดา 1.5 มล.

สําหรับ FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / 7000 / NX500  / NX700

Tips

576 ชิ้น/กล่อง

CLEAN TIPS

สําหรับ FUJI DRI-CHEM 3500

AUTO TIPS

สําหรับ FUJI DRI-CHEM 4000 / 7000 / NX500 / NX700

Cups

MIXING CUPS

50 ชิ้น/กล่อง
สําหรับ FUJI DRI-CHEM 7000 / NX700

MIXING CUPS S

100 ชิ้น/กล่อง
สําหรับ FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / NX500

IC CUPS

50 ชิ้น/กล่อง
สําหรับ FUJI DRI-CHEM NX500V IC