หน้าหลัก

DRI-CHEM NX600V

โมเดลมาตรฐานของเครื่องวิเคราะห์ที่ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการเตรียม และวัดค่าได้ง่ายด้วยการดำเนินการเพียง 3 ขั้นตอน

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ภาพยนตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

การบรรจุสไลด์ทีละชิ้นลงบนแผง

เพียงวางลงในตลับสไลด์แล้วดึงเทปกาวออก

ยังสามารถใช้ตัวอย่างที่เป็นซีรัมและพลาสมาที่ปั่นแยกแล้วจากเครื่องปั่นแยกเลือดภายนอก

สิ่งนี้เป็นไปได้เมื่อจำเป็นต้องลดปริมาณตัวอย่างเลือดหรือใช้ตัวอย่างพลาสมาในการทดสอบอื่นๆ

การวัดอย่างต่อเนื่อง

ลดระยะเวลารอคอย

ทันทีที่ขั้นตอนการปิเปตสำหรับตัวอย่างแรกเสร็จสิ้น ก็สามารถตั้งค่าสไลด์สำหรับตัวอย่างถัดไปและเริ่มการทดสอบได้ ทำให้ช่วยลดระยะเวลารอคอยสำหรับผู้ป่วย

แผงสัมผัส LCD ขนาดใหญ่ 7 นิ้วที่ใช้งานง่าย

หน้าจอการทำงานที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ให้ความเร็วในการเปลี่ยนเพียง 0.5 วินาทีหรือน้อยกว่าสำหรับการใช้งานเบาๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอช่วยเหลือที่หลากหลาย ช่วยให้ใช้งานได้ง่าย มีภาพประกอบในการใช้งานและขั้นตอนการบำรุงรักษา

หน้าจอการตั้งค่า
การแสดงผล
กาค้นหาข้อมูล

ฟังก์ชันที่หลากหลายเพื่อการรองรับที่ยืดหยุ่น

การทดสอบที่ใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย

การทดสอบแต่ละครั้งต้องการตัวอย่าง 10 ไมโครลิตร (CRP: 5μL/การทดสอบ, ISE: 50μL/Dead volume ยังจำเป็นสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัติโนมัติ) มีประโยชน์มากโดยเฉพาะในสัตว์ขนาดเล็ก หากมีตัวอย่างปริมาณน้อยยังสามารถใช้การดูดตัวอย่างแบบ manual ได้

ปริมาณงานสูง

สามารถดำเนินการทดสอบ 128 รายการต่อชั่วโมง

ฟังก์ชั่นการเจือจางอัตโนมัติ

การทํางานอย่างคร่ำเคร่งของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจ่าย การผสม ฯลฯ เป็นระบบอัตโนมัติ สิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำเพียงอย่างเดียวก็คือการเลือกอัตราส่วนการเจือจาง

ไม่ต้องปรับเทียบ

ระบบ FUJI DRI-CHEM ใช้น้ำยาชนิดแห้งซึ่งมีความเสถียรมาก เนื่องจากน้ำยามีความเสถียร การปรับเทียบมาตรฐานจึงไม่จําเป็นและมีการใช้เส้นโค้งมาตรฐานในการวัด ความแปรปรวนในชุดน้ำยาจะถูกปรับโดยใช้การ์ด QC

  • * ISE:ไม่จำเป็นสำหรับการสอบเทียบและการแก้ไข จึงไม่มีการ์ด QC แนบมาด้วย
ลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ

บรรลุการทดสอบที่มีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

สไลด์คุณภาพสูงใช้เทคโนโลยีการเคลือบที่ได้รับการปลูกฝังในด้านการถ่ายภาพ

FUJI DRI-CHEM SLIDE

มีสไลด์สองประเภทสำหรับรายการทดสอบที่แตกต่างกัน

เอนไซม์ เคมีทั่วไป และภูมิคุ้มกันวิทยา

สไลด์แบบมัลติเลเยอร์นี้ประกอบด้วยส่วนผสมทางเคมีแห้งที่จําเป็นสําหรับปฏิกิริยาและวัสดุการทํางานอื่น ๆ ทําหน้าที่วัดปริมาณเอนไซม์และสารเคมีด้วยหลักการวัดสี

อิเล็กโตรไลต์

สไลด์แต่ละแผ่นมาพร้อมกับ ion selective film electrode สำหรับสไลด์ Na, K และ Cl  โดยวัดปริมาณอิเล็กโทรไลต์ในตัวอย่างด้วยหลักการวัดศักย์ไฟฟ้า

ถ้วยสำหรับปั่นแยกเลือด (IC cup)

สามารถถอดหลอดออกได้ง่ายเพียงแค่เอียง

ซ้าย:การปั่นเหวี่ยงจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดที่มีความถ่วงจำเพาะสูงถูกจับไว้ที่่ด้านนอกในส่วน separating agent.
ขวา:หลังจากปั่นแยก พลาสมาไหลลงมารวมกันในถ้วยด้านล่าง

ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ที่พัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Fujifilm DRI-CHEM ได้รับผลการทดสอบที่เป็นข้อสรุป

สไลด์ Fujifilm DRI-CHEM มีความแม่นยําสูง ด้วยชั้นกรองพิเศษที่สามารถกรองสารรบกวนออกจากตัวอย่างซีรั่มหรือพลาสมาได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณภาพของน้ำยา Fujifilm แสดงโดยการเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน

BUN

หลักการ Urease glutamate dehydrogenase

v-LIP

1,2 -o-Dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid -(6-methylresorufin) ester lipase assay

NX600V สามารถวัดการทำงานของไลเปสสำหรับสุนัขได้

นอกจากนี้ยังสามารถวัดการทำงานของไลเปสซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรองตับอ่อนอักเสบได้อีกด้วย สิ่งนี้มีส่วนช่วยในการตรวจคัดกรองตับอ่อนอักเสบได้อย่างรวดเร็วในทุกที่

ความสัมพันธ์ของ v-LIP กับ cPLI
ความสัมพันธ์ของ v-LIP กับ cPLI

Citation:J.Vet.Med.Sci.73(11):1481-1483, 2011 Katsumi Ishioka
J-vet vol.291 2011.6 pp13-15, pp25-29

กลุ่มผลิตภัณฑ์ DRI-CHEM

ให้การทดสอบวินิจฉัยภายในทั้งหมด