หน้าหลัก

DRI-CHEM NX600V

โมเดลมาตรฐานของเครื่องวิเคราะห์ที่ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการเตรียม และวัดค่าได้ง่ายด้วยการดำเนินการเพียง 3 ขั้นตอน

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ภาพยนตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เครื่องขนาดเล็ก, มีความคล่องตัวสูง

วัดค่าได้ง่ายด้วยการดำเนินการ 3 ขั้นตอน

การใช้รหัสรายการที่บันทึกไว้บนสไลด์ จะมีการระบุหมายเลขรายการและหมายเลขล็อตโดยอัตโนมัติ หลังจากกดปุ่ม start กระบวนการทั้งหมดจนถึงการพิมพ์ผลทดสอบจะเกิดขึ้นโดยอัติโนมัติ

แผงบรรจุภัณฑ์หนึ่งชุด (แผง S)

สามารถจัดเรียงรายการตรวจที่ต้องการหลายรายการพร้อมกัน

นอกจากนี้ยังมีแผงทดสอบแบบหนึ่งรายการ โดยไม่จําเป็นต้องเปิดสไลด์ที่บรรจุแยกกันในแผง สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและลดขยะ

การบรรจุสไลด์ทีละชิ้นลงบนแผง

เพียงวางลงในตลับสไลด์แล้วดึงเทปกาวออก

สามารถวัดเลือดครบส่วนได้โดยตรง

มีเครื่องปั่นแยกเลือดในตัว *1

เพียงใส่เลือดครบส่วนในถ้วย IC เฉพาะ แล้ววางถ้วยลงในเครื่อง เครื่องจะทำงานอัตโนมัติตั้งแต่การแยกพลาสมาจนถึงการวิเคราะห์

  • *1 NX600V IC
ยังสามารถใช้ตัวอย่างที่เป็นซีรัมและพลาสมาที่ปั่นแยกแล้วจากเครื่องปั่นแยกเลือดภายนอก

สิ่งนี้เป็นไปได้เมื่อจำเป็นต้องลดปริมาณตัวอย่างเลือดหรือใช้ตัวอย่างพลาสมาในการทดสอบอื่นๆ

การวัดอย่างต่อเนื่อง

ลดระยะเวลารอคอย

ทันทีที่ขั้นตอนการปิเปตสำหรับตัวอย่างแรกเสร็จสิ้น ก็สามารถตั้งค่าสไลด์สำหรับตัวอย่างถัดไปและเริ่มการทดสอบได้ ทำให้ช่วยลดระยะเวลารอคอยสำหรับผู้ป่วย

NX600V มีรอบการประมวลผลต่อนาทีสำหรับ 18 รายการทดสอบต่อตัวอย่างผู้ป่วย
  • * ในกรณีของตัวอย่างเลือดครบส่วน จะใช้เวลาอีก 2 นาทีสำหรับการปั่นแยกเลือดในแต่ละตัวอย่าง

การออกแบบที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อช่วยให้ระบบการทำงานราบรื่น

การออกแบบของฟูจิฟิล์มที่ใช้งานง่าย

ตั้งค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับตัวอย่างหลายตัวอย่างพร้อมกัน

การใช้ที่ง่ายกว่ารุ่นก่อนๆ  และตั้งค่าวัสดุสิ้นเปลืองได้ง่ายขึ้น
สามารถตั้งค่าทิปได้หลายชิ้นพร้อมกัน โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าน้ำยาอ้างอิงสำหรับการวัดแต่ละครั้ง จึงช่วยลดความถี่ในการเติมวัสดุสิ้นเปลือง

แผงสัมผัส LCD ขนาดใหญ่ 7 นิ้วที่ใช้งานง่าย

หน้าจอการทำงานที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ให้ความเร็วในการเปลี่ยนเพียง 0.5 วินาทีหรือน้อยกว่าสำหรับการใช้งานเบาๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอช่วยเหลือที่หลากหลาย ช่วยให้ใช้งานได้ง่าย มีภาพประกอบในการใช้งานและขั้นตอนการบำรุงรักษา

หน้าจอการตั้งค่า
การแสดงผล
กาค้นหาข้อมูล

ฟังก์ชันที่หลากหลายเพื่อการรองรับที่ยืดหยุ่น

การทดสอบที่ใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย

การทดสอบแต่ละครั้งต้องการตัวอย่าง 10 ไมโครลิตร (CRP: 5μL/การทดสอบ, ISE: 50μL/Dead volume ยังจำเป็นสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัติโนมัติ) มีประโยชน์มากโดยเฉพาะในสัตว์ขนาดเล็ก หากมีตัวอย่างปริมาณน้อยยังสามารถใช้การดูดตัวอย่างแบบ manual ได้

ปริมาณงานสูง

สามารถดำเนินการทดสอบ 128 รายการต่อชั่วโมง

ฟังก์ชั่นการเจือจางอัตโนมัติ

การทํางานอย่างคร่ำเคร่งของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจ่าย การผสม ฯลฯ เป็นระบบอัตโนมัติ สิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำเพียงอย่างเดียวก็คือการเลือกอัตราส่วนการเจือจาง

ไม่ต้องปรับเทียบ

ระบบ FUJI DRI-CHEM ใช้น้ำยาชนิดแห้งซึ่งมีความเสถียรมาก เนื่องจากน้ำยามีความเสถียร การปรับเทียบมาตรฐานจึงไม่จําเป็นและมีการใช้เส้นโค้งมาตรฐานในการวัด ความแปรปรวนในชุดน้ำยาจะถูกปรับโดยใช้การ์ด QC

  • * ISE:ไม่จำเป็นสำหรับการสอบเทียบและการแก้ไข จึงไม่มีการ์ด QC แนบมาด้วย

การป้อนข้อมูลล็อตน้ำยาอย่างง่ายดายด้วยการ์ด QC

ข้อมูลสําหรับทุกชุดน้ำยาที่จําเป็นในการวัดสามารถป้อนลงในเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้การ์ด QC

ลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ

สไลด์และทิปที่ใช้แล้วจะตกลงไปในกล่องกําจัดโดยอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสิ่งส่งตรวจ

บรรลุการทดสอบที่มีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

สไลด์คุณภาพสูงใช้เทคโนโลยีการเคลือบที่ได้รับการปลูกฝังในด้านการถ่ายภาพ

FUJI DRI-CHEM SLIDE

มีสไลด์สองประเภทสำหรับรายการทดสอบที่แตกต่างกัน

สไลด์สำหรับการตรวจแบบ Colorimetric

เอนไซม์ เคมีทั่วไป และภูมิคุ้มกันวิทยา

สไลด์แบบมัลติเลเยอร์นี้ประกอบด้วยส่วนผสมทางเคมีแห้งที่จําเป็นสําหรับปฏิกิริยาและวัสดุการทํางานอื่น ๆ ทําหน้าที่วัดปริมาณเอนไซม์และสารเคมีด้วยหลักการวัดสี

สไลด์สำหรับการตรวจแบบ Potentiometric

อิเล็กโตรไลต์

สไลด์แต่ละแผ่นมาพร้อมกับ ion selective film electrode สำหรับสไลด์ Na, K และ Cl  โดยวัดปริมาณอิเล็กโทรไลต์ในตัวอย่างด้วยหลักการวัดศักย์ไฟฟ้า

ถ้วยสำหรับปั่นแยกเลือด (IC cup)

สามารถถอดหลอดออกได้ง่ายเพียงแค่เอียง

โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของ Fujifilm ที่ช่วยลดความเสี่ยง

เพื่อป้องกันการกระจายของตัวอย่าง ให้ทำการฉีดตัวอย่างโดยเสียบหลอดฉีดยาลงบนหลอดที่ให้มาพร้อมกับถ้วย นอกจากนี้ โครงสร้างภายในที่มีชั้นแยกและร่องจะช่วยลดการแตกของเม็ดเลือดและช่วยให้ได้พลาสมาที่มีคุณภาพ

ซ้าย:การปั่นเหวี่ยงจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดที่มีความถ่วงจำเพาะสูงถูกจับไว้ที่่ด้านนอกในส่วน separating agent.
ขวา:หลังจากปั่นแยก พลาสมาไหลลงมารวมกันในถ้วยด้านล่าง

ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ที่พัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Fujifilm DRI-CHEM ได้รับผลการทดสอบที่เป็นข้อสรุป

สไลด์ Fujifilm DRI-CHEM มีความแม่นยําสูง ด้วยชั้นกรองพิเศษที่สามารถกรองสารรบกวนออกจากตัวอย่างซีรั่มหรือพลาสมาได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณภาพของน้ำยา Fujifilm แสดงโดยการเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน

BUN

หลักการ Urease glutamate dehydrogenase

v-LIP

1,2 -o-Dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid -(6-methylresorufin) ester lipase assay

การตรวจ CRP ของสุนัขเพื่อการวินิจฉัยแบบเรียลไทม์สำหรับการตรวจคัดกรองการอักเสบ

NX700V สามารถวัดการทำงานของไลเปสสำหรับ CRP ในสุนัขด้วย
รายการทดสอบชีวเคมีที่เหลือ

NX600V สามารถวัดการทำงานของไลเปสสำหรับสุนัขได้

นอกจากนี้ยังสามารถวัดการทำงานของไลเปสซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรองตับอ่อนอักเสบได้อีกด้วย สิ่งนี้มีส่วนช่วยในการตรวจคัดกรองตับอ่อนอักเสบได้อย่างรวดเร็วในทุกที่

ความสัมพันธ์ของ v-LIP กับ cPLI
ความสัมพันธ์ของ v-LIP กับ cPLI

Citation:J.Vet.Med.Sci.73(11):1481-1483, 2011 Katsumi Ishioka
J-vet vol.291 2011.6 pp13-15, pp25-29

กลุ่มผลิตภัณฑ์ DRI-CHEM

ให้การทดสอบวินิจฉัยภายในทั้งหมด

เครื่องวิเคราะห์เคมีคลินิก
  • รองรับการทดสอบได้มากถึง 190 การทดสอบ/ชั่วโมง (การวัดสีและ ISE รวมกัน)
  • รองรับได้ 5 ถาดตัวอย่าง
  • ไม่มีระบบปั่นแยกเลือด
เครื่องวิเคราะห์เคมีคลินิก
  • รองรับได้ 1 ถาดตัวอย่าง
เครื่องวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน

v-T4, vc-TSH, v-COR, v-BA, v-PRG, vf-SAA