หน้าหลัก

FUJI DRI-CHEM SLIDE

NEW

ใช้เลือดเพียงหนึ่งหยด บนสไลด์ ก็สามารถให้ผลการทดสอบได้ง่ายและรวดเร็ว

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

  • * สไลด์ v-LIP-P, v-AMY-P และ vc-CRP-P ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางสัตวแพทย์
  • * สไลด์อื่น ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เลือดของมนุษย์ ผลการวัดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสปีชีส์ของสัตว์ โปรดปรึกษาตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ในพื้นที่ของคุณสําหรับรายละเอียด

การทดสอบชีวเคมี - เคมีทั่วไป

24 สไลด์/กล่อง

สําหรับพลาสมา / ซีรั่ม

BUN-PⅢ

CRE-PⅢ

ALB-P

สําหรับความเข้มข้นของอัลบูมิน

BUN-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของยูเรีย-ไนโตรเจน

Ca-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของแคลเซียม

CRE-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของครีเอตินีน

GLU-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของกลูโคส

IP-P

ความเข้มข้นของฟอสฟอรัส
(inorganic)

Mg-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของแมกนีเซียม

TBIL-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของบิลิรูบินรวม

TCHO-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลรวม 

TCO2-P

สําหรับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์

ใช้ได้เฉพาะกับเครื่องวิเคราะห์ที่ติดตั้งตัวกรองขนาด 415 นาโนเมตร (DRI-CHEM NX500, NX700 และ 7000)

TG-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์

TP-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของโปรตีนทั้งหมด

UA-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของกรดยูริก

สําหรับพลาสมา

NH3-P Ⅱ

NH3-P Ⅱ

สําหรับความเข้มข้นแอมโมเนีย

การทดสอบชีวเคมี - เอนไซม์

24 สไลด์/กล่อง

สําหรับพลาสมา / ซีรั่ม

GOT/AST-PⅢ

GPT/ALT-PⅢ

ALP-P Ⅲ

สําหรับการทํางานของอัลคาไลน์ฟอสฟาเตส

CPK-P Ⅲ

สําหรับการทำงานของครีเอทีนฟอสโฟไคเนส

GGT-P Ⅲ

สําหรับการทํางานของแกมม่า-กลูตามิลทรานสเฟอเรส

GOT/AST-P Ⅲ

สําหรับการทํางานของเอนไซม์แอสพาร์เทต อะมิโนทรานสเฟอเรส  (เอนไซม์กลูตามิก ออกซาเลติก ทรานส์อะมิเนส)

GPT/ALT-P Ⅲ

สําหรับการทำงานของเอนไซม์อะลานีน อะมิโนทรานส์เฟอเรส (เอนไซม์กลูตามิก ไพรูวิก ทรานส์อะมิเนส)

LDH-P Ⅲ

สําหรับการทำงานของแลคเตตดีไฮโดรจีเนส

v-AMY-P

(สําหรับสัตวแพทย์ใช้เท่านั้น) สําหรับการทำงานของอะไมเลส

v-LIP-P

(สําหรับสัตวแพทย์ใช้เท่านั้น) สําหรับการทำงานของเอนไซม์ไลเปสของตับอ่อนในพลาสมาหรือซีรั่มของสุนัข

การทดสอบชีวเคมี - อิเล็กโทรไลต์

สําหรับพลาสมา / ซีรั่ม / เลือดครบส่วน

Na-K-Cl

Na-K-Cl

24 สไลด์/กล่อง
สําหรับความเข้มข้นของไอออนของ Na-K-Cl

ของเหลวอ้างอิง RE

8 มล. × 6 ขวด/กล่อง
ตัวอย่างและของเหลวอ้างอิง RE จะถูกสะสมไว้ที่ด้านตัวอย่างและด้านอ้างอิงตามลําดับในเวลาเดียวกัน

การทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา

vc-CRP-P

vc-CRP-P

24 สไลด์/กล่อง
(สําหรับสัตวแพทย์ใช้เท่านั้น)
สําหรับความเข้มข้นของ CRP สุนัข

Diluent DL (CRP)

32 มล. × 1 ขวด/กล่อง
จะต้องเจือจางสิ่งส่งตรวจ 21 เท่าด้วย Diluent DL (CRP)

แผงบรรจุภัณฑ์หนึ่งชุด

Comprehensive S-panel

Comprehensive S-panel

6 ชุด/กล่อง, 12 สไลด์/ชุด
BUN, CRE, Ca, GPT/ALT, GGT, TCHO, IP, TBIL, GLU, ALP, ALB, TP

Pre-Surgical S-panel

12 ชุด/กล่อง, 6 สไลด์/ชุด
BUN, CRE, GPT/ALT, GLU, ALP, TP

Plus S-Panel

6 ชุด/กล่อง, 6 สไลด์/ชุด
TG, v-LIP,  GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบต่อไปนี้ให้บริการอีกด้วย สไลด์ในแต่ละ panel ถูกบรรจุในซองแยกจากกัน

การตรวจไต
4 ชุด/กล่อง 6 สไลด์/ชุด
ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca

การตรวจตับ
4 ชุด/กล่อง 6 สไลด์/ชุด
ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT