หน้าหลัก

FCR PRIMA T

อุปกรณ์เครื่องอ่านแบบตั้งโต๊ะที่มีการประมวลผลที่รวดเร็วและมีความละเอียดสูง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ส่วนประกอบมาตรฐาน

เครื่องอ่านภาพ FCR PRIMA T (รุ่น: CR-IR 392)

สายไฟ AC

ส่วนประกอบระบบอื่น ๆ

แผ่นเพลตถ่ายภาพ ST-VI:
35×43 ซม. (14×17 นิ้ว), 35×35 ซม. (14×14 นิ้ว), 10×12 นิ้ว, 8×10 นิ้ว, 24×30 ซม., 18×24 ซม., 15×30 ซม. (ขนาดต่าง ๆ)

คาสเซ็ต IP ประเภท CC:
35×43 ซม. (14×17 นิ้ว), 35×35 ซม. (14×14 นิ้ว), 10×12 นิ้ว, 8×10 นิ้ว, 24×30 ซม., 18×24 ซม., 15×30 ซม. (ขนาดต่าง ๆ)

เวลาที่ต้องใช้สําหรับการป้อน/การโหลด IP

ต่ำสุด 64 วินาที (ต่ำสุด 54 วินาที)*1

ความสามารถในการประมวลผล

สูงสุด 57 IP/ชม. (สูงสุด 67 IP/ชม.)* 1

ข้อกําหนดการอ่าน

10 พิกเซล/มม., 5 พิกเซล/มม.*2

เวลาที่เริ่มแสดงบนจอแสดงผล

ต่ำสุด 33 วินาที

เวลาในการพิมพ์บน DRYPIX PRIMA

ประมาณ 165 วินาที (ประมาณ 155 วินาที)*2 ในกรณี 35×43 ซม.

จํานวน Stacker

1

เครือข่าย

10 Base T/100 Base TX

ขนาด (ก×ส×ล)

560×540×392 มม. (22×21×15 นิ้ว)

น้ำหนัก

39 กก. (86 ปอนด์)

เงื่อนไขแหล่งจ่ายไฟ

เฟสเดียว 50-60Hz

AC120-240V ±10% 1.9A (สูงสุด)

สภาวะทางด้านสภาพแวดล้อม

สภาวะการทำงาน:

  • อุณหภูมิ: 15-30C
  • ความชื้น: 15-80%RH (ไม่มีการควบแน่นของหยดน้ำ)
  • ความดันบรรยากาศ: 750-1060hPa

อุปกรณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825)

  • *1 เมื่อใช้ชุดอัปเกรด
  • *2 เมื่อใช้ชุดอัปเกรดและอยู่ในโหมดความเร็วสูง