Polska

Kluczowe technologie

Bioinżynieria

Technologia wykorzystania wewnętrznych zdolności biologicznych w zakresie zapobiegania, diagnozowania i leczenia

  • Dostarczamy bezpieczne technologie biomedyczne, wykorzystując techniki produkcji biomedycznej oraz ludzkie peptydy kolagenowe tworzone w wyniku badań nad materiałami filmów fotograficznych

  • Zastosowanie precyzyjnej technologii powlekania opracowanej przy produkcji filmów fotograficznych w zewnętrznych zabiegach diagnostycznych wraz z technologiami zapobiegania reakcjom redoks

Ludzkie rekombinowane peptydy kolagenowe produkowane przy użyciu technologii inżynierii genetycznej FUJIFILM

Diagnostyka zewnętrzna do badań krwi z diagnozą nawet bez wody.