Polska

Kluczowe technologie

Bioinżynieria

Technologia wykorzystania wewnętrznych zdolności biologicznych w zakresie zapobiegania, diagnozowania i leczenia

  • Dostarczamy bezpieczne technologie biomedyczne, wykorzystując techniki produkcji biomedycznej oraz ludzkie peptydy kolagenowe tworzone w wyniku badań nad materiałami filmów fotograficznych

  • Immunoterapia radiacyjna (RIT) uzyskiwana poprzez zastosowanie leków generujących przeciwciała od Perseus Proteomics/radioterapii FFRI

  • [1]Zastosowanie precyzyjnej technologii powlekania opracowanej przy produkcji filmów fotograficznych w zewnętrznych zabiegach diagnostycznych wraz z technologiami zapobiegania reakcjom redoks[2]

Ludzkie rekombinowane peptydy kolagenowe produkowane przy użyciu technologii inżynierii genetycznej FUJIFILM

Opracowywanie wysoce funkcjonalnych leków poprzez umieszczanie radioizotopów na przeciwciałach.

Diagnostyka zewnętrzna do badań krwi z diagnozą nawet bez wody.