Polska

Kluczowe technologie

Technologia kontroli reakcji redoks

Technologia kontroli bieżących reakcji związków organicznych/nieorganicznych

  • Równowaga wysokiej reaktywności (wysoka czułość i selektywność) ze stabilnością (przechowywanie przed użyciem i stabilność po reakcji)

  • Synergistyczne wykorzystanie szeroko zakrojonych technologii do zastosowania w różnych materiałach i produktach