Polska

Kluczowe technologie

Polimery funkcjonalne

Technologia wytwarzania polimerów pozwalająca na swobodne przekształcanie struktur molekularnych związków organicznych, czyniąc to, co było niemożliwe możliwym

  • Możliwości projektowania molekuł organicznych na potrzeby uzyskania kluczowych materiałów

  • Zdolność do opracowywania formuł kierujących złożonymi reakcjami

Możliwości projektowania molekularnego

Technologia inżynieryjna

Technologia fotopolimerów