Polska

Kluczowe technologie

Technologia formowania powłoki

Technologie tworzenia jedno- i wielowarstwowych powłok oraz powłok strukturalnych 3D

  • Tworzenie membran rozpuszczalnikowych/fuzyjnych pozwala na uzyskiwanie różnorodnych powłok polimerowych

  • Wszystkie procesy są ze sobą powiązane — począwszy od projektu i receptury materiału, a skończywszy na przetwarzaniu