Polska

Kluczowe technologie

Technologia tworzenia ziarna

Technologia, która tworzy ziarna poprzez nagromadzenie

  • Szeroko zakrojona technologia projektowania ziaren bazująca na manipulacji materią na poziomie atomowym i molekularnym

  • Technologie przetwarzania i produkcji seryjnej dostosowane do formowania ziarna

Budowa ziarna w przypadku różnych substancji oparta na zrozumieniu mechanizmów kontroli materii na poziomie atomowym i molekularnym.

Różnorodne technologie procesu formowania ziarna, jak również technologia produkcji oraz technologia zwiększania skali produkcji masowej

Uzyskanie całkowicie nowych właściwości i wielofunkcyjny rozwój poprzez zmianę materiału/formy/rozmiaru