Polska

Kluczowe technologie

Technologia tworzenia ziarna

Technologia, która tworzy ziarna poprzez nagromadzenie

  • Szeroko zakrojona technologia projektowania ziaren bazująca na manipulacji materią na poziomie atomowym i molekularnym

  • Technologie przetwarzania i produkcji seryjnej dostosowane do formowania ziarna

Przyszłe możliwości

Uzyskanie całkowicie nowych właściwości i wielofunkcyjny rozwój poprzez zmianę materiału/formy/rozmiaru