Polska

Kluczowe technologie

Technologia obrazowania

Technologia do przemiany celów obrazowania w dane cyfrowe na potrzeby kontroli

  • [1]Wykorzystując precyzyjnie regulowany element obrazujący i optykę, umożliwiamy obrazowanie o wyższej jakości, co było wyzwaniem w przypadku konwencjonalnych systemów[2]

  • Opracowujemy wewnętrznie wszystkie istotne systemy, takie jak soczewki obrazowe, czujniki i procesory sygnałowe

  • Zapewniamy również kompleksowe rozwiązania, w tym analizę danych po obrazowaniu