Polska

Kluczowe technologie

Funkcjonalne technologie molekularne

Technologia wytwarzania małych cząsteczek pozwalająca na swobodne przekształcanie struktur molekularnych związków organicznych, czyniąc to, co było niemożliwe możliwym

  • Możliwości projektowania molekuł organicznych na potrzeby uzyskania kluczowych materiałów

  • Zdolność do opracowywania formuł kierujących złożonymi reakcjami