Polska

Kluczowe technologie

Technologia nanodyspersji

Technologie uzyskiwania stabilnych mieszanek niemieszających się substancji pozwalające na uzyskanie przez nie zróżnicowanych właściwości materiałowych

  • Liczne zastosowania materiałów i środków dyspersyjnych, które umożliwiają rozwój sektora nanotechnologii

  • Liczne zastosowania materiałów i środków dyspersyjnych, które umożliwiają rozwój sektora nanotechnologii

Większa przejrzystość i przenikanie dzięki miniaturyzacji

Wewnętrznie projektujemy szeroką gamę środków dyspersyjnych i procesów w zależności od materiału oraz jego zastosowania

Duża gęstość, wysoka funkcjonalność i wykorzystanie w szerokim zakresie dziedzin