Polska

Kluczowe technologie

Technologia nanodyspersji

Technologie uzyskiwania stabilnych mieszanek niemieszających się substancji pozwalające na uzyskanie przez nie zróżnicowanych właściwości materiałowych

  • Liczne zastosowania materiałów i środków dyspersyjnych, które umożliwiają rozwój sektora nanotechnologii

  • Liczne zastosowania materiałów i środków dyspersyjnych, które umożliwiają rozwój sektora nanotechnologii