หน้าหลัก

NEVER STOP

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้น

ฟูจิฟิล์มก้าวสู่ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพในปี ค.ศ.1936 ด้วยผลิตภัณฑ์ฟิล์มเอกซเรย์ ในปัจจุบัน เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการแพทย์และสุขภาพทั้งในด้านการป้องกัน การวินิจฉัยโรค และการรักษา เราจะไม่หยุดยั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้น

ในฐานะ "บริษัทธุรกิจการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร" ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ดีแก่ผู้คน เราจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ และมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของการรักษาทางการแพทย์ รวมถึงรักษาและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้คนต่อไป

บุคคลในภาพไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์

การวินิจฉัยโรค

ในปี ค.ศ.1983 ฟูจิฟิล์มเป็นบริษัทรายแรกของโลกที่นำเสนอระบบการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Fuji Computed Radiography (FCR) ในปัจจุบัน เราช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทำการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำด้วยวิธีใหม่ๆ และเราจะไม่หยุดยั้งเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว

บุกเบิกนวัตกรรมเพื่ออนาคตของวงการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ และ AI

ยกระดับการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยภาพถ่ายไปอีกขั้น ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมถึง CT และ MRI

NEVER STOP - Healthcare IT / FUJIFILM

ระบบสารสนเทศการถ่ายภาพทางการแพทย์สําหรับการจัดการและดูภาพ หรือที่เรียกว่า PACS (Picture Archiving and Communication System) ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้รับจากระบบการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่อ PACS เข้ากับระบบวินิจฉัยโรคด้วยภาพถ่ายหลากหลายรุ่น ซึ่งครอบคลุมถึง CT และ MRI ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ทำให้เราสามารถยกระดับการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์ได้ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ และ AI ที่ล้ำสมัย

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษ เรามุ่งมั่นพัฒนาการตรวจแมมโมแกรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลก

การตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาได้ อ้างอิงจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่ตรวจพบได้มากที่สุดในกลุ่มสตรี โดยมีจำนวนมากถึง 2.1 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ มะเร็งเต้านมยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในกลุ่มสตรีที่มีจำนวนมากที่สุดอีกด้วย ดังนั้น การตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจึงถือหัวใจสำคัญ เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

คุณภาพของภาพถ่ายสำคัญต่อการตรวจหาเนื้องอกอย่างมาก โดยเฉพาะเนื้องอกขนาดเล็กในระยะแรกเริ่ม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีในปริมาณน้อยที่สุด จากประวัติศาสตร์ด้านการถ่ายภาพอันยาวนาน ส่งผลให้ระบบการตรวจแมมโมแกรมแบบครบวงจรของเรามาพร้อมกับคุณภาพของการประมวลผลภาพที่ดีเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยีการบันทึกภาพแบบ Hexagonal Close Pattern (HCP) ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับรังสีและยาในปริมาณที่เหมาะสมต่อการรักษาของแต่ละบุคคล

ในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ทางการรักษาของผู้ป่วย เราจึงออกแบบระบบการตรวจแมมโมแกรมโดยคำนึงถึงผู้เข้ารับการตรวจเป็นสำคัญ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างประสบการณ์ในการตรวจรักษาที่ดี ด้วยการออกแบบแผ่นกดทับเต้านมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของเรา ซึ่งมีแรงกดที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอ มอบความสบายในการตรวจมากกว่าการตรวจมะเร็งเต้านมแบบทั่วไป

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของภาพถ่ายและคำนึงถึงผู้เข้ารับการตรวจเป็นสำคัญในช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เราสามารถมอบผลลัพธ์ด้านการแพทย์ที่ดีกว่าอยู่เสมอ และนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้รังสีแพทย์ไว้วางใจในคุณภาพเทคโนโลยีของฟูจิฟิล์ม

เราจะไม่หยุดยั้งพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจแมมโมแกรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของสตรีทั่วโลก

การรักษา

จากประสบการณ์ด้านฟิล์มถ่ายภาพที่สั่งสมมานานกว่า 80 ปี ฟูจิฟิล์มช่วยผลักดันขีดความสามารถเพื่อก้าวหน้าทางการแพทย์ นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้นำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ และการพัฒนาเซลล์บำบัดและยีนบำบัด เราจะไม่หยุดยั้งจัดการแก้ปัญหาโรคที่รักษาไม่หาย เพื่อสร้างสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้น

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผลักดันขีดความสามารถของการรักษาขั้นสูง

ฟูจิฟิล์มนับเป็นผู้บุกเบิกด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีศักยภาพมากพอที่จะพลิกโฉมวงการแพทย์และสุขภาพ และตระหนักถึงความสำคัญเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

บุคคลในภาพไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์

ในฐานะบริษัทดำเนินการพัฒนาและรับจ้างผลิตตามสัญญา (CDMO) ระดับโลก ฟูจิฟิล์มสนับสนุนพันธมิตรในการพัฒนาและผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์และยีนบำบัด เรามุ่งเน้นที่จะผนวกความเป็นผู้นำทางเทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ การหมักจุลินทรีย์ และเวกเตอร์ไวรัส ตามมาตรฐาน cGMP ระดับโลก (แนวทางการปฏิบัติในการผลิตที่ดีในปัจจุบันที่บังคับใช้โดย FDA) เพื่อการผลิตชีวสารและการบำบัดโรคขั้นสูง

นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนพันธมิตรในกระบวนการพัฒนาด้านการแพทย์แบบครบวงจรด้วยโซลูชันที่หลากหลาย นำโดยระบบ Apollo™ X สำหรับการผลิตแอนติบอดี และระบบ pAVEway™ สำหรับการแสดงออกของยีนเชิงจุลชีพ ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นภายในองค์กรของเราและได้รับการยอมรับว่าสามารถรองรับการปรับขยายขอบเขตในการใช้งานและความสามารถในการผลิตระยะยาว อีกทั้งเรายังมีนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการผลิตและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ผนวกกับโรงงานผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน cGMP ของเรา ทำให้ฟูจิฟิล์มสามารถผลิตตัวยาในปริมาณมากพอทั้งสำหรับการทำลองขั้นต้นในคลินิกและการผลิตเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน cGMP ของเรายังสามารถรองรับการผลิตยาต้านเชื้อไวรัสและยีนบำบัดอีกด้วย และเรายังให้การบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาก่อนการทดลองทางคลินิกไปจนถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยให้บริการสถานที่ควบคุมกักกันระดับสูง ที่มาพร้อมเทคโนโลยีห้องปลอดเชื้อแบบเคลื่อนย้าย ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการและการวิเคราะห์ เพื่อให้อายุขัยของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นทดลองจนถึงมือผู้บริโภคมีประสิทธิภาพสูงสุด เรามีความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากความรู้และความชำนาญด้านการผลิตฟิล์มถ่ายภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดีภายใต้สภาวะที่คงที่และระบบควบคุมคุณภาพที่แข็งแกร่ง เรามุ่งมั่นจะที่สนับสนุนพันธมิตรของเราในการจัดหาชีวเภสัชภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในอุตสาหกรรมนี้ ส่งผลให้เรากลายเป็นพันธมิตรที่บริษัทยาชั้นนำหลายแห่งให้ความไว้วางใจ

ในฐานะพันธมิตร เราจะไม่หยุดยั้งพัฒนาความเชี่ยวชาญ ความสามารถและเทคโนโลยีของเรา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการคิดค้นพัฒนาและผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ต่อไป

การป้องกัน

เราสนับสนุนพันธมิตรในการคิดค้นพัฒนาและผลิตวัคซีนที่หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีและโรงงานการผลิตขั้นสูงของเรา และเรายังได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่กว้างขวางในด้านคอลลาเจน สารต้านอนุมูลอิสระ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งต่างก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในฟิล์มถ่ายภาพ ประกอบกับเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรามาปรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความงามอีกด้วย

เราสนับสนุนพันธมิตรทั่วโลกในด้านการพัฒนาและผลิตวัคซีนต่างๆ ตามสัญญาจ้าง เรามีความพร้อมทั้งด้านโรงงานและเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงที่สามารถรองรับการผลิตวัคซีน รวมถึงสถานที่จัดเก็บเชื้อไวรัสที่มีการควบคุมระดับสูง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์แมลง และอื่นๆ ในปัจจุบัน เราได้ผลิตวัคซีนที่ได้รับการพัฒนาโดยพันธมิตรของเรา เพื่อรองรับการจัดสรรวัคซีนให้แก่ผู้คนทั่วโลกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราจะไม่หยุดยั้งส่งเสริมการพัฒนาและผลิตวัคซีนอย่างเต็มความสามารถ

ด้วยความชำนาญกว่าหลายสิบปีในด้านฟิล์มถ่ายภาพ โดยเฉพาะการใช้สารต้านอนุมูลอิสระและคอลลาเจนซึ่งเป็นสารประกอบหลักของฟิล์ม ทำให้ฟูจิฟิล์มสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นให้แก่ชีวิตของผู้คน

แม้สีของภาพถ่ายจะค่อยๆซีดจางลงตามกาลเวลา ฟูจิฟิล์มก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้สารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยเก็บรักษาสีของภาพถ่ายให้คงทนยาวนานจนถึงคนรุ่นหลังได้ และเรายังได้นำองค์ความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์เสริมความงามของเราอีกด้วย โดยผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านคอลลาเจน ที่ช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวและมอบผิวที่แลดูกระชับ เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีด้านความงามที่ช่วยปรับสภาพผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้น

ฟูจิฟิล์มเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในปี ค.ศ.2006 และประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น เราจะไม่หยุดยั้งยังคิดค้นและสร้างสรรค์เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสุขภาพผิวพรรณที่งดงามและอ่อนเยาว์ของทุกคน