หน้าหลัก

อุปกรณ์เสริม

FUJIFILM ได้ทำการตลาดสำหรับอุปกรณ์ ด้านกล้องส่องตรวจภายในที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยและ ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมด้วยความร่วมมือกับ Medwork ในการจัดหาโซลูชั่นทั้งหมดสําหรับการรักษาระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

กลุ่มผลิตภัณฑ์