หน้าหลัก

อุปกรณ์ ESD

ESD (การส่องกล้องตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่จากสำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารผ่านกล้อง) ถูกมองว่าเป็นการรักษาที่มีภาระทางกายภาพเล็กน้อยต่อผู้ป่วย มีเครื่องมือการรักษาที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ใช้งาน ESD ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ซีรีส์ FlushKnife

เหมาะสําหรับผู้ใช้งาน ESD ทุกคนที่กําลังมองหาการใช้งานและความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

ClutchCutter

อุปกรณ์ ESD ที่มีขากรรไกรแบบหยักที่สามารถจับ ยกขึ้นและตัดรอยโรคได้ 

ST Hood

ฝาปิดส่วนปลายทำให้มีขอบเขตการมองเห็นที่ดีและช่วยในการรักษา