หน้าหลัก

ขดลวดโลหะถ่างขยาย

พันธมิตร

MITECH เป็นผู้ผลิตขดลวดถ่างขยายที่ตั้งอยู่ในเกาหลีและเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชีย

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

M.I.Tech ได้พัฒนาขดลวดถ่างขยายที่ไม่ใช้สำหรับหลอดเลือดที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในชื่อ HANAROSTENT® เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตั้งแต่เดือนเมษายน 1991 ด้วยการใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีและการรักษามาตรฐานระดับโลก ISO 13485: 2016 เพื่อให้เราตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพในด้านการแพทย์แบบผสมผสาน